Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Uitkomsten evaluatie aanpak Careyn coronacrisis

Utrecht, 30 oktober 2020

Meer duidelijkheid over de rol en taken van de Careyn Taskforce (TF). Meer communiceren over twijfels en moeilijke keuzes. Meer om reacties vragen uit de districten. Goede snelle besluitvorming. Slagvaardig handelen bijvoorbeeld met betrekking tot mondkapjes. Dit zijn een aantal belangrijke uitkomsten van de evaluatie van de aanpak van Careyn van de coronacrisis dit voorjaar. De raad van bestuur heeft een aantal stappen gezet om de werkwijze en communicatie van de TF verder te verbeteren.

Uit de evaluatie door een onafhankelijk bureau blijkt dat de TF van begin af aan duidelijker had kunnen zijn over haar rollen en taken. Dan hadden medewerkers beter kunnen begrijpen waarom de TF bepaalde zaken deed en besloot. Aan de andere kant blijkt ook dat de meeste medewerkers erg positief zijn over de snelle besluitvorming en regie vanuit de TF bij het begin van de crisis.

Keuzes

Net als iedereen had ook de TF in de eerste fase van de crisis te maken met moeilijke afwegingen en keuzes. Het was goed geweest als de TF die moeilijke afwegingen meer met de organisatie gedeeld had. In het voorjaar ging het vooral over de genomen besluiten. Ook al was dit logisch -het was immers een ongekende crisissituatie - het was beter geweest als de TF ook meer verteld had over haar lastige afwegingen en hoe zij tot haar besluiten kwam.

Vragen

In het voorjaar was er in Nederland een ongekende crisissituatie. Veel mensen volgden daarom de besluiten van de overheid op zonder veel vragen of discussie. Ook binnen Careyn werden de beslissingen van de TF goed opgevolgd. Aan het einde van het voorjaar werd de situatie in heel Nederland anders; er kwam iets meer rust en mensen begonnen zich meer dingen af te vragen. Dat speelde ook binnen Careyn en de TF had daar beter op in kunnen spelen. De TF had meer aandacht moeten hebben voor de vragen en reacties op haar besluiten uit de districten.

Verbeteren

De raad van bestuur is allereerst blij met de openhartigheid van alle medewerkers die meegewerkt hebben aan de evaluatie. Hieruit blijkt de groei van Careyn en de wil van iedereen om te leren en te verbeteren. De raad van bestuur neemt alle reacties en adviezen zeer ter harte en heeft een aantal stappen gezet om de werkwijze van de TF te verbeteren. Zo is de structuur en organisatie van de TF aangepast zodat duidelijker is wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook is er een projectmanager benoemd die het overzicht gaat houden op alle acties en afspraken. Ander verbeterpunt is de interne communicatie. Managers ontvangen voortaan niet alleen informatie over de besluiten en acties maar ook over de afwegingen en de ruimte voor districten om zelf invulling te geven aan besluiten.

Veerkracht

Tot slot bedankt de raad van bestuur alle medewerkers van Careyn voor hun enorme inzet om onze cliënten zorg en aandacht te blijven geven onder vaak moeilijke omstandigheden. Dat was niet alleen zo in het voorjaar maar geldt nu nog steeds. De raad van bestuur heeft bewondering voor de veerkracht van alle medewerkers om samen die veilige en goede zorg te blijven geven. Zowel binnen onze locaties als aan onze cliënten in de thuissituatie. Ook bedankt de raad van bestuur alle cliënten en hun familie voor het begrip en geduld. Ook van hen werd en wordt veel gevraagd in deze moeilijke omstandigheden.

Het volledige evaluatierapport van Lifeguard vindt u hier.
Hier leest u de volledige reactie van de raad van bestuur en hier de bijlage.

Deel deze pagina:

Contact