Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

2019 goed jaar voor Careyn

Utrecht, 29 mei 2020

Careyn heeft in 2019 een goed resultaat behaald. Het resultaat steeg van 1,6 miljoen euro in 2018 naar 5,1 miljoen euro in 2019. Genormaliseerd (zonder bijzondere en eenmalige posten) steeg het resultaat van 1 miljoen naar 2,7 miljoen euro. Careyn voldoet daarmee ruimschoots aan de met banken gemaakte afspraken over de ontwikkeling van het resultaat.

Minstens zo belangrijk is dat de waardering van cliënten onverminderd hoog bleef. Een mooi teken van vertrouwen, waar wij dankbaar voor zijn. Dat vertrouwen blijkt ook uit de sterk toegenomen aantrekkelijkheid van Careyn op de arbeidsmarkt. Er kwamen meer mensen bij Careyn werken dan er vertrokken. Ook het aantal mensen dat terugkeerde bij Careyn is een bewijs van dit herstelde vertrouwen. De uitgebreide mogelijkheden om bij Careyn aan de eigen ontwikkeling te werken vergroten onze wervende kracht. Er wordt veel tijd en geld vrijgemaakt voor ontwikkeling van medewerkers en innovatieve projecten. Vaak samen met partners, omdat de complexiteit van vandaag om samenwerking vraagt.

Terugkijken naar 2019 is op dit moment vreemd. Er is immers de afgelopen maanden nogal wat gebeurd. Ook voor Careyn zijn de 'gebeurtenissen na balansdatum' ten gevolge van de corona-crisis ingrijpend. Cliënten en medewerkers werden ziek, cliënten zijn overleden. In dat licht verbleken cijfers en prestaties, hoe mooi ze ook zijn.

De toekomst voorspellen is onzeker. Met de kennis van vandaag is Careyn ervan overtuigd dat het de crisis goed zal doorkomen. De veerkracht en weerbaarheid die de organisatie in de voorbije jaren opbouwde helpt daarbij en geeft veel vertrouwen.

Careyn bestuursvoorzitter Marco Meerdink: "2019 was een mooi jaar. Belangrijk is dat we nog volop kansen en mogelijkheden zien om verder te bouwen en te verbeteren. Maar het is vooral fantastisch om te zien hoe sterk Careyn is in tijden van tegenwind. Hoeveel de organisatie en de medewerkers aan kunnen. De corona-crisis hakt er natuurlijk in, ook bij ons. Maar wij hebben bewezen de kracht te hebben om ons er doorheen te knokken. Die kracht van onze medewerkers geeft veel vertrouwen. En daar zijn we heel trots op."

Het volledige Jaarverslag 2019 is hier te vinden.

Deel deze pagina:

Contact

Gerelateerde pagina's