Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Multidisciplinair geriatrisch spreekuur in Maarssen

Maarssen, 22 april 2021

Ouderen kunnen soms met verschillende klachten te maken krijgen. Daarvoor bezoeken ze dan vaak meerdere zorgverleners: de huisarts, een fysiotherapeut, een diëtist, een dementieconsulent. Die zoeken soms wel contact met elkaar, maar van echt een gezamenlijke aanpak komt het vaak niet. 'Dat kan beter', dachten ze in Maarssen. Daar zijn ze gestart met een multidisciplinaire spreekuur voor ouderen waarin ook Careyn een rol heeft. Onlangs presenteerden ze de eerste resultaten. En die zijn zeer bemoedigend.

Het plan was eigenlijk heel eenvoudig: laat de patiënt niet verschillende zorgverleners bezoeken, maar draai het om: meerdere behandelaren komen naar het consult met de patiënt. Wie daarbij aanwezig moeten zijn, wordt vooraf besproken. Is er sprake van valgevaar? Dan schuiven de fysio- en ergotherapeut aan. Gewichtsverlies: de diëtist. Eenzaamheid: dan wordt de sociaal consulent of de wmo-deskundige ingeroepen. De huisarts of praktijkondersteuner is altijd aanwezig. Voor zo'n consult wordt dan ook extra tijd genomen: 30 minuten. Uiteraard is ook de mantelzorger van harte welkom.

Het 'Leyden Academy on Vitality and Aging' begeleidde het project. De eerste resultaten zijn zeer positief. Er blijkt onder andere uit dat patiënten zich meer gehoord voelen en daardoor ook meer openstaan voor verdere behandeling. Eén van de deelnemers, een 84-jarige dame, vertelt: "In het spreekuur vertelde ik over mijn lichamelijke beperkingen. Samen met de huisarts, de fysiotherapeut en de ergotherapeut stelde ik een behandelplan op waar ergotherapie deel van uitmaakte. Ik kreeg hulpmiddelen voor in huis, zoals een speciale stoel voor in de keuken. Daardoor kan ik mij weer vrij bewegen. Zonder het spreekuur was ik niet uitgekomen bij ergotherapie!"
Met deze nieuwe opzet voelt de kwetsbare oudere zich veel meer gehoord. Het verhaal hoeft niet meerdere malen verteld te worden en er wordt gezamenlijk één behandelplan opgesteld.

Vanuit Careyn is ergotherapeut Rinske Rebel nauw betrokken. Ook zij schuift geregeld aan bij een consult. Rinske ziet ook voordelen voor de behandelaren: "Professionals werken zo efficiënter, doordat je direct met elkaar in contact staat. Je leert elkaar en elkaars werkwijzen beter kennen en daardoor neemt het werkplezier toe". Huisarts Eugenie Hodes onderschrijft dat: "We maken nu veel sneller concrete plannen. Het levert een breed beeld op door met verschillende gezondheidsprofessionals te kijken naar het probleem van een patiënt."

Nu de resultaten positief zijn willen de initiatiefnemers eerst 'opschalen' en zich vervolgens richten tot de zorgverzekeraars. Want de nieuwe opzet verdient zich ook terug: kleine beginnende problemen worden al direct opgepakt, waardoor voorkomen wordt dat een oudere kwetsbaarder wordt. Dat levert een besparing van zorgkosten in de toekomst op. De uitdaging wordt de verzekeraars daarvan te overtuigen. Die overtuiging is er al wel bij alle deelnemers aan en betrokkenen bij dit mooie project in Maarssen.

 

Dit project is mede tot stand gekomen vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van ZonMw. Projectleider: Corine van Maar. Naast Rinske Rebel zijn vanuit Careyn ookspecialist ouderengeneeskunde Lian van Riet en wijkverpleegkundige Eline de Jong bij dit project betrokken.

 

Deel deze pagina:

Contact