Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Bezoekregelingen Careyn per 15 juni

Met ingang van 15 juni is de tweede fase ingegaan waarin op zorglocaties - waar dat kan - de bezoekregeling in overleg met de betrokken cliëntenraden en zorgprofessionals verruimd is. Wij zijn hier uiteraard blij mee.

Het verruimen van de bezoekmogelijkheden brengt echter ook risico's met zich mee. Om ervoor te zorgen dat deze risico's zo klein mogelijk blijven kan en mag het bezoek voorlopig alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Daarom heeft elke locatie samen met de cliëntenraad en de verantwoordelijke artsen een bezoekregeling opgesteld. De eerste contactpersonen van onze bewoners zijn hier per brief over geïnformeerd. Daarnaast hebben zij meer gedetailleerde informatie over de procedures per zorglocatie. Ook de bezoektijden worden per locatie vastgesteld.

Gezondheidscheck
Vooraf vindt telefonisch overleg met de bezoeker plaats. Tijdens dit gesprek wordt er ook gevraagd naar zijn of haar gezondheid. Dit gebeurt aan de hand van een 'Gezondheidschecklijst'.

Bezoek inplannen
Om het bezoek zo goed mogelijk over de dagen van de week te verspreiden en de bezoekersstromen binnen de locatie te reguleren, wordt er gewerkt met een bezoekagenda. De planning wordt door locatie gemaakt.

Klik hier voor het regelen van een bezoek.

Praktische afspraken bij bezoek

  • De bezoeker meldt zich een kwartier voor de afgesproken tijd bij de hoofdingang van de locatie
  • Degene die het bezoek ontvangt zal nogmaals naar de gezondheid van de bezoeker vragen. Bezoekers met Corona gerelateerde klachten (waaronder in ieder geval verkoudheid, hoesten, niezen, verhoogde temperatuur) kunnen we helaas niet toelaten.
  • De bezoeker desinfecteert zijn of haar handen bij de ingang daar en ontvangt een mondneusmaker. Het mondneusmasker draagt de bezoeker tijdens het hele bezoekuur. Dit mondneusmasker mag tussentijds niet afgenomen worden.
  • De bezoeker wordt door ons begeleid naar de kamer/appartement van de bewoner.
  • Na afloop van het bezoek wordt de bezoeker door een zorgmedewerker begeleid naar de uitgang.
  • Na het bezoek deponeert de bezoeker het masker in de daarvoor bestemde prullenbak bij de uitgang van de locatie. Wij adviseren de bezoeker dringend om daarna de handen te wassen.
  • De bezoeker blijft te allen tijde op de kamer/appartement van bewoner. Algemene ruimtes of de woonkamer mogen niet bezocht worden. Toiletbezoek mag alleen plaatsvinden op de kamer/appartement van de bewoner.
  • Wanneer de wens is het bezoek eerder te beëindigen dan neemt de bezoeker telefonisch contact op met de zorgmedewerker. Het is daarom belangrijk een mobiele telefoon mee te nemen naar het bezoek. Gebruikmaken van de alaarmeringsmogelijkheid op de kamer kan echter ook. De bezoeker wacht op de kamer tot de komst van een zorgmedewerker.
  • De bezoeker houdt tijdens het bezoek minimaal 1.5 meter afstand van (mede)bewoners en zorgprofessionals.
  • Ook bezoek adviseren wij dringend om ook bij de eigen naaste 1,5 meter afstand te bewaren.
Deel deze pagina:

Contact

Steun de zorgmedewerker