Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Bezoekregelingen Careyn per 25 mei

Careyn heeft per 25 mei de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepeld. Wij zijn hier uiteraard blij mee. Na een lange periode van 'contact op afstand' is bezoek weer toegestaan.

Het hervatten van dat bezoek brengt echter ook risico's met zich mee. Om ervoor te zorgen dat deze risico's zo klein mogelijk blijven kan en mag het bezoek voorlopig alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Daarom heeft elke locatie samen met de cliëntenraad en de verantwoordelijke artsen een bezoekregeling opgesteld.

Hieronder leest u meer over de belangrijkste voorwaarden voor de hervatting van het bezoek. De eerste contactpersonen van onze bewoners worden hier per brief over geïnformeerd. Daarnaast krijgen zij meer gedetailleerde informatie over de procedures per zorglocatie.

Klik hier voor het regelen van een bezoek.

Algemeen

 
Alleen op coronavrije afdelingen
Bezoek is alleen toegestaan op afdelingen waar geen Corona-patiënten zijn of recent zijn geweest. Mocht zich in de toekomst onverhoopt een besmetting voordoen, dan zal de bezoekregeling worden gestaakt tot het moment dat de afdeling weer 14 dagen coronavrij is. Uiteraard informeren wij de familie daar dan direct over.

Eén vaste bezoeker
In de komende periode mag elke bewoner één bezoeker per week ontvangen. Wij vragen aan de bewoner en familie om zelf te besluiten wie die vaste bezoeker wordt. Dat kan dus ook iemand uit een ander huishouden zijn. Belangrijk is dat de bezoeker aan alle voorwaarden uit de gezondheidscheck voldoet.

Maximaal 1 uur bezoek
Het bezoek mag gedurende maximaal 1 uur achtereen plaatsvinden. Om de veiligheid van de bewoners, medewerkers en bezoekers te waarborgen, gelden er strikte hygiënemaatregelen. Doel van deze maatregelen is uiteraard om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Bezoektijden
De bezoektijden worden per locatie vastgesteld.

Bezoek inplannen
Om het bezoek zo goed mogelijk over de dagen van de week te verspreiden en de bezoekersstromen binnen de locatie te reguleren, wordt er gewerkt met een bezoekagenda. De planning wordt door locatie gemaakt.

Gezondheidscheck
Vooraf vindt telefonisch overleg met de bezoeker plaats. Tijdens dit gesprek wordt er ook gevraagd naar zijn of haar gezondheid. Dit gebeurt aan de hand van een 'Gezondheidschecklijst'.

Praktische afspraken bij bezoek

  • De bezoeker meldt zich een kwartier voor de afgesproken tijd bij de hoofdingang van de locatie
  • Degene die het bezoek ontvangt zal nogmaals naar de gezondheid van de bezoeker vragen. Bezoekers met Corona gerelateerde klachten (waaronder in ieder geval verkoudheid, hoesten, niezen, verhoogde temperatuur) kunnen we helaas niet toelaten.
  • De bezoeker desinfecteert zijn of haar handen bij de ingang daar en ontvangt een mondneusmaker. Het mondneusmasker draagt de bezoeker tijdens het hele bezoekuur. Dit mondneusmasker mag tussentijds niet afgenomen worden.
  • De bezoeker wordt door ons begeleid naar de kamer/appartement van de bewoner.
  • Na afloop van het bezoek wordt de bezoeker door een zorgmedewerker begeleid naar de uitgang.
  • Na het bezoek deponeert de bezoeker het masker in de daarvoor bestemde prullenbak bij de uitgang van de locatie. Wij adviseren de bezoeker dringend om daarna de handen te wassen.
  • De bezoeker blijft te allen tijde op de kamer/appartement van bewoner. Algemene ruimtes of de woonkamer mogen niet bezocht worden. Toiletbezoek mag alleen plaatsvinden op de kamer/appartement van de bewoner.
  • Wanneer de wens is het bezoek eerder te beëindigen dan neemt de bezoeker telefonisch contact op met de zorgmedewerker. Het is daarom belangrijk een mobiele telefoon mee te nemen naar het bezoek. Gebruikmaken van de alaarmeringsmogelijkheid op de kamer kan echter ook. De bezoeker wacht op de kamer tot de komst van een zorgmedewerker.
  • De bezoeker houdt tijdens het bezoek minimaal 1.5 meter afstand van (mede)bewoners en zorgprofessionals.
  • Ook bezoek adviseren wij dringend om ook bij de eigen naaste 1,5 meter afstand te bewaren.
Deel deze pagina:

Contact

Steun de zorgmedewerker