Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Informatie over ons aangepast dienstenaanbod

Onze coronamaatregelen

Samen corona de baas

Zorg in onze zorgcentra

De zorg in onze zorgcentra gaat uiteraard gewoon door, ook met nieuwe opnamen. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze bewoners en medewerkers voldoende beschermd zijn.

Als er op een zorglocatie een besmetting geconstateerd is, dan wordt dat hier vermeld. Uiteraard worden dan direct alle noodzakelijke extra beschermende maatregelen genomen. Welke maatregelen dat zijn hangt af van de specifieke situatie op een zorglocatie. Wij volgen daarbij draaiboeken die gebaseerd zijn op de richtlijnen van het RIVM. U kunt daarop vertrouwen. Ook voor onze medewerkers zorgen wij dan voor alle voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen Wij houden nauwgezet de gezondheid van onze bewoners en medewerkers in de gaten.

Lees hier verder over de bezoekregelingen.

Thuiszorg

Ook de wijkverpleging ('thuiszorg') gaat gewoon door. Onze medewerkers zijn extra alert op mogelijke besmettingen, zowel bij cliënten als bij henzelf. Ze weten ook wat ze moeten doen als er een vermoeden is van een coronabesmetting.

Ook voor thuiszorg geldt: wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling en begeleiding thuis

Behandelaren en begeleiders zijn paramedici zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten, casemanagers dementie en de medewerkers thuisbegeleiding

Alle behandelingen zijn zo veel mogelijk vervangen door telefonische of beeldconsulten. Sinds mei zijn er de mogelijkheden voor deze 'ambulante' zorg verruimd. Vooral als de zorg thuis ook echt noodzakelijk is. Die zorg aan huis gebeurt dan onder strikte voorwaarden. Cliënten dienen bijvoorbeeld vrij te zijn van corona-symptomen of ten minste 72 uur klachtenvrij te zijn na een doorgemaakte besmetting. Verder dragen onze behandelaren dan altijd altijd een mondkapje. Ook als er geen sprake is van ziekteverschijnselen.

Huisbezoeken gaan uitsluitend op afspraak. Voorafgaand aan zo'n huisbezoek krijgt de cliënt een telefoontje om de gezondheidssituatie door te nemen. Verder gelden er specifieke voorwaarden voor het huisbezoek. Iedere cliënt moet deze voorwaarden kennen en eraan voldoen.

Klik hier voor de voorwaarden behandeling thuis.

Voeding- en dieetadvies

Net als altijd kunt u gewoon voedings- en dieetadvies krijgen. De spreekuren op onze locaties (bijvoorbeeld bij huisartsenparktijken) zijn echter stopgezet. In plaats daarvan wordt het consult telefonisch gedaan. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen met onze klantenservice: 088 - 123 99 88.

Onze diëtisten proberen waar mogelijk de (kwetsbare) cliënten beter in de gaten te houden door vaker te bellen en bij te sturen als ondervoeding dreigt.

Dagverzorging/dagbehandeling/dagbesteding

Helaas zijn alle voorzieningen voor dagopvang en dagbesteding tot nader bericht gesloten. Daar waar het tot onoverkomelijke problemen leidt, wordt gekeken of Careyn in de thuissituatie ondersteuning kan bieden.

Overige diensten van Careyn

Voor informatie over andere diensten kunt u bellen met onze klantenservice: 088 - 123 99 88. Ook met andere vragen kunt u bij de klantenservice terecht.

Deel deze pagina:

Contact