Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Informatie over ons aangepast dienstenaanbod

Onze coronamaatregelen

Samen corona de baas

Zorg in onze zorgcentra

De zorg in onze zorgcentra gaat uiteraard gewoon door, ook met nieuwe opnamen. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze bewoners en medewerkers voldoende beschermd zijn.

Als er op een zorglocatie een besmetting geconstateerd is, dan wordt dat hier vermeld. Uiteraard worden dan direct alle noodzakelijke extra beschermende maatregelen genomen. Welke maatregelen dat zijn hangt af van de specifieke situatie op een zorglocatie. Wij volgen daarbij draaiboeken die gebaseerd zijn op de richtlijnen van het RIVM. U kunt daarop vertrouwen. Ook voor onze medewerkers zorgen wij dan voor alle voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen Wij houden nauwgezet de gezondheid van onze bewoners en medewerkers in de gaten.

Gebruik van onze restaurants   
Onze restaurants zijn open voor cliënten die bij ons wonen en voor gasten en bezoekers van buiten. Onze restaurants vallen onder de uitzonderingen en dat betekent dat het niet nodig is om een coronatoegangsbewijs te tonen. Wel vragen we u natuurlijk om bij klachten ons niet te bezoeken en ook geen gebruik te maken van onze restaurants. 

Thuiszorg

De wijkverpleging ('thuiszorg') gaat gewoon door. Onze medewerkers blijven natuurlijk extra alert op mogelijke besmettingen, zowel bij cliënten als bij henzelf. Ze weten ook wat ze moeten doen als er een vermoeden is van een coronabesmetting.

Ook voor thuiszorg geldt: wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling en begeleiding thuis

Behandelaren en begeleiders zijn paramedici zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten, casemanagers dementie en de medewerkers thuisbegeleiding

Alle voorwaarden voor behandeling aan huis en begeleiding thuis zijn vervallen. Onze medewerkers komen echter niet bij cliënten aan huis als zij corona hebben of corona gerelateerde klachten en (nog) geen negatieve testuitslag hebben. 

De basismaatregelen die voor iedereen in Nederland gelden, hanteert Careyn uiteraard ook. Dus was vaak en goed uw handen; geef elkaar de ruimte, 1,5 m blijft een veilige afstand; blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

Voeding- en dieetadvies

Net als altijd kunt u voedings- en dieetadvies krijgen. We hebben op onze locaties ook weer spreekuren. Daarbij houden we ons aan de maatregelen zoals afstand houden. Heeft u klachten en blijft u hierdoor thuis? Het is dan ook mogelijk om het consult telefonisch te doen of via beeldbellen met MS Teams. Maak een afspraak via onze klantenservice: 088 - 123 99 88 en geef hierbij uw wensen aan. 

Dagverzorging/dagbehandeling/dagbesteding

Careyn biedt weer ruimere mogelijkheden voor dagopvang en dagbesteding. Daar zijn we blij mee. Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden en een mondkapje is niet meer verplicht. Maar let op: een locatie kan mogelijk te maken hebben met omstandigheden waardoor er andere regels gelden. Vraag hiernaar bij de locatie van uw dagopvang/dagbesteding. 

Overige diensten van Careyn

Voor informatie over andere diensten kunt u bellen met onze klantenservice: 088 - 123 99 88. Ook met andere vragen kunt u bij de klantenservice terecht.

Deel deze pagina:

Contact