Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Informatie voor verwijzers

Onze coronamaatregelen op dit moment

Samen corona de baas

Wlz-zorg

Opnamen gaan gewoon door. Wel kunnen extra maatregelen getroffen worden. Op locaties met een coronabesmetting wordt volgens vastgestelde protocollen en draaiboeken gewerkt. Die zijn vrijwel altijd in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Klik hier voor een flyer over ons beleid t.a.v. mondkapjes.

U kunt uw patiënten verzekeren dat zij voldoende beschermd zijn op onze zorglocaties en dat alles gericht is op hun veiligheid en gezondheid.

Zvw-zorg

Wijkverpleging
Ook deze zorg gaat gewoon door. Onze medewerkers zijn extra alert op signalen, zowel bij cliënten als bij henzelf.
Klik hier voor een flyer over ons beleid t.a.v. het gebruik van mondkapjes.

Wmo-zorg

Dagbesteding/dagopvang
Deze locaties zijn weer geopend; mogelijk gelden voor bepaalde locaties nog een aantal maatregelen. Informeer hiernaar bij uw locatie. 

Voedings- en dieetadvies

De spreekuren vinden weer plaats op locatie. Cliënten kunnen een afspraak maken via de klantenservice: 088 - 123 99 88. Ook huisbezoeken vinden plaats zoals voorheen. 

Behandeling/begeleiding aan huis

Alle behandelingen aan huis zijn weer opgestart. Careyn hanteert uiteraard de basisregels zoals die voor iedereen gelden: was vaak en goed uw handen; geef elkaar de ruimte, 1,5 m blijft een veilige afstand; klachten? Blijf thuis en laat u direct testen. 

Onze zorgmedewerkers

We hebben onze zorgmedewerkers in deze tijden heel hard nodig. Ook hier volgen wij de landelijke richtlijnen. Onze medewerkers worden direct getest bij klachten die kunnen duiden op Corona. Ze kunnen weer aan het werk als de test negatief is of als ze na corona minimaal 24 uur geheel klachtenvrij zijn.
Klik hier voor een flyer over ons beleid t.a.v. het gebruik van mondkapjes.

Richtlijnen/protocollen/draaiboeken

Careyn heeft voor haar zorgmedewerkers alle nodige protocollen en richtlijnen via intranet en via het documentatiesysteem beschikbaar gesteld.

Vrijwel alle protocollen en draaiboeken volgen de richtlijnen van het RIVM
U kunt voor de RIVM-richtlijnen ook zelf terecht op de website van het RIVM: klik hier. In de rechterkolom vindt u bijvoorbeeld het beleid tav PBM in de thuiszorg.

Taskforce Corona

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland is binnen Careyn een 'Taskforce Corona' werkzaam. Deze Taskforce overlegt dagelijks als de situatie daarom vraagt, volgt de landelijke ontwikkelingen en stelt het Careynbrede beleid op gebied van Corona vast. Daarbij worden de adviezen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD gevolgd.

Vragen

Bent u verwijzer of een andere zorgverlener en hebt u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Careyn of onze Klantenservice op nummer 088 - 123 99 88.

Deel deze pagina:

Contact