Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Informatie voor verwijzers

Onze coronamaatregelen

Samen corona de baas

Wlz-zorg

Opnamen gaan gewoon door. Wel kunnen extra maatregelen getroffen worden. Uitsluitend zorgmedewerkers mogen een zorglocatie betreden. Op locaties met een coronabesmetting (zie hier voor het overzicht) wordt volgens vastgestelde protocollen en draaiboeken gewerkt. Die zijn altijd in lijn met de richtlijnen van het RIVM, met uitzondering van het gebruik van mondneuskapjes waarbij de richtlijnen van Careyn sinds 23 april 2020 strikter zijn dan die van het RIVM.

U kunt uw patiënten verzekeren dat zij voldoende beschermd zijn op onze zorglocaties en dat alles gericht is op hun veiligheid en gezondheid.

Zvw-zorg

Wijkverpleging
Ook deze zorg gaat gewoon door. Onze medewerkers zijn extra alert op signalen, zowel bij cliënten als bij henzelf. Let op: de zorg aan onze extramurale cliënten wordt uitsluitend gegeven als er in de ruimte verder geen personen aanwezig zijn.
Onze zorgmedewerkers dragen vanaf 23 april bij de directe zorgverlening altijd een mondkapje. Ook als er geen sprake is van ziekteverschijnselen

Wmo-zorg

Dagbesteding/dagopvang
Deze locaties zijn gesloten. Daar waar het tot onoverkomelijke problemen leidt, wordt gekeken of wij in de thuissituatie ondersteuning kunnen bieden.

Voedings- en dieetadvies

De spreekuren op locaties zijn stopgezet. Cliënten kunnen een afspraak maken voor een telefonisch spreekuur via de klantenservice: 088 - 123 99 88. Onze diëtisten kunnen kwestbare patiënten wat vaker bellen om een vinger aan de pols te houden.

Behandeling/begeleiding aan huis

Alle behandelingen zijn zo veel mogelijk vervangen door telefonische of beeldconsulten. Sinds 11 mei 2020 zijn er echter meer mogelijkheden voor ambulante zorg aan de cliënten. Dat gebeurt echter onder strikte voorwaarden:

  • De cliënt dient vrij te zijn van symptomen passend bij Corona of ten minste 72 uur klachtenvrij te zijn na een doorgemaakte besmetting.
  • De professional mag niet tevens werkzaam zijn op een intramurale locatie; ook niet voor bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden
  • De verleende zorg moet 'noodzakelijk' zijn; dit is ter beoordeling van de professional en wordt gerapporteerd in het cliëntendossier
  • Er wordt alleen gewerkt op afspraak
  • Op de dag van bezoek vindt telefonische triage plaats; tussen het maken van de afspraak en het bezoek kunnen namelijk symptomen ontstaan
  • De cliënt is op de hoogte van de 'voorwaarden voor huisbezoek'

Onze zorgmedewerkers dragen dan altijd een mondkapje, ook als er geen sprake is van ziekteverschijnselen.
Dit besluit geldt ook voor de activiteiten van de casemanagers dementie en de thuisbegeleiders.

Onze zorgmedewerkers

We hebben onze zorgmedewerkers in deze tijden heel hard nodig. Ook hier volgen wij de landelijke richtlijnen. Onze medewerkers worden direct getest bij klachten die kunnen duiden op Corona. Ze kunnen weer aan het werk als ze minimaal 24 uur geheel klachtenvrij zijn.
Onze zorgmedewerkers dragen vanaf 23 april bij de directe zorgverlening altijd een mondkapje. Ook als er geen sprake is van ziekteverschijnselen.

Richtlijnen/protocollen/draaiboeken

Careyn heeft voor haar zorgmedewerkers alle nodige protocollen en richtlijnen via intranet en via het documentatiesysteem beschikbaar gesteld.

Alle protocollen en draaiboeken volgen de richtlijnen van het RIVM, met uitzondering van het gebruik van mondneuskapjes waarbij de richtlijnen van Careyn sinds 23 april 2020 strikter zijn dan die van het RIVM.
U kunt voor de RIVM-richtlijnen ook zelf terecht op de website van het RIVM: klik hier. In de rechterkolom vindt u bijvoorbeeld het beleid tav PBM in de thuiszorg.

Taskforce Corona

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland is binnen Careyn een 'Taskforce Corona' werkzaam. Deze Taskforce overlegt dagelijks, volgt de landelijke ontwikkelingen en stelt het Careynbrede beleid op gebied van Corona vast. Daarbij worden de adviezen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD gevolgd.

Vragen

Bent u verwijzer of een andere zorgverlener en hebt u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Careyn of onze Klantenservice op nummer 088 - 123 99 88.

Deel deze pagina:

Contact