Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Dagbesteding, Dagverzorging, Dagbehandeling

Komt u uw huis bijna nooit meer uit maar wilt u heel graag andere mensen ontmoeten? Wordt u een dagje ouder en wat strammer en stijver? Of laat uw geheugen u wel eens in de steek? Kom dan eens naar een van de dagactiviteiten van Careyn. Careyn heeft diverse dagactiviteiten, zoals activiteitencentra en zorgboerderijen. En u kunt bij ons terecht voor dagverzorging en dagbehandeling.

Let op: voor informatie over onze dagactiviteitencentra in de gemeente Ronde Venen klikt u hier. Klik hier voor informatie over onze dagactiviteitencentra in de regio Woerden.

Het activiteitencentrum biedt u de mogelijkheid om onder professionele begeleiding één of meerdere dagen in de week door te brengen in een gezellige omgeving. Er is gelegenheid om met elkaar te praten of spelletjes te doen. Ook fysieke en psychische trainingen behoren tot de mogelijkheid. Denkt u hierbij aan geheugentraining, training om de fijne motoriek te verbeteren of het soepel houden van uw gewrichten.

Het activiteitencentrum is er voor iedereen

Een aantal keren per jaar kunt u mee met gezellige uitstapjes die georganiseerd worden, zoals naar een dierentuin of een kerstmarkt. Tussen de middag wordt er gezamenlijk een (warme) maaltijd gegeten. En wanneer u dat wilt, kunt u in de middag even rusten.

U kunt bij het activiteitencentrum terecht voor een gevarieerd dagprogramma en er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke behoeften en interesses.

Het activiteitencentrum is voor mensen die op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied ondersteuning, zorg en begeleiding nodig hebben.

Dit kan gaan om ouderen met:

  • Psychosociale problemen (eenzaamheid, sociaal isolement, depressiviteit, relatie-problemen en zelfverwaarlozing)
  • Somatische problemen (lichamelijke handicap- en behoeftes, voeding en hygiëne)
  • Psychogeriatrische problemen (dementie en de gevolgen van hersenaandoeningen, agressief gedrag, zwerfneigingen)
  • Meervoudige problematiek, een combinatie van bovengenoemde problemen

Kosten

Het activiteitencentrum is er voor iedereen, die hiervoor een indicatie heeft ontvangen vanuit het CIZ voor begeleiding groep met:

  • Overbruggingszorg
  • Verblijf
  • Respijtzorg (ten behoeve van mantelzorgers)

Of voor iedereen die vanuit de gemeente een Wmo-beschikking heeft voor:

  • Begeleiding groep
  • Respijtzorg (ten behoeve van mantelzorgers)

Heeft u geen of onvoldoende indicaties, dan is het wel mogelijk om extra dagen in te kopen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Careyn Klantenservice.

De kosten voor dagactiviteiten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente. Er wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht voor aanvullende kosten, versnaperingen, extra activiteiten, materialen, bijzondere gelegenheden enz. Indien voor u van toepassing worden ook de kosten van de maaltijden in rekening gebracht.  

Aanvragen

Dagbehandeling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hiervoor heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Dagverzorging wordt, afhankelijk van uw situatie, vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wmo.

Dagactiviteiten zijn ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Heeft u dagactiviteiten nodig? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het 'wijkteam' kijkt samen met u welke ondersteuning het beste bij u past.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie.

Klanttevredenheid

Klik hier voor de rapporten van de cliëntraadplegingen dagverzorging/dagbehandeling.

Activiteitencentra in uw regio:

Regio Delft, Westland en Oostland/Nieuwe Waterweg Noord

In de regio Delft, Westland en Oostland/Nieuwe Waterweg Noord worden dagactiviteiten georganiseerd in Dagverzorging Woerdblok te Naaldwijk. U bent van harte welkom!

Dagverzorging Woerdblok is op alle werkdagen geopend. Heeft u interesse in de dagverzorging? Lees hier meer over de kosten en het aanvragen van een CIZ-indicatie.

Dagverzorging Woerdblok
Schiereiland 51
2673 CX Naaldwijk

De Vereeniging

De Vereeniging is een ontmoetingsplek voor senioren in het Westland. Ontmoeting staat hierin centraal. Aan de meeste activiteiten zijn geen kosten verbonden. Klik hier voor meer informatie.

Regio Voorne-Putten en Rozenburg

Careyn Activiteiten Centra VPR biedt zorg aan mensen die vanwege beperkingen in hun zelfstandigheid een begeleiding- en/of verzorgingsbehoefte hebben.

Soms is er ondersteuning nodig om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken of mantelzorgers overbelast raken. Ook kan er van dagactiviteiten gebruik gemaakt worden ter overbrugging naar een opname.

Bij dagactiviteiten wordt een dagprogramma geboden met accent op begeleiding in groepsverband, gericht op het bijhouden van vaardigheden; eventueel aangevuld met lichte assistentie bij persoonlijke zorg.

Bij de invulling van het dagprogramma wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden van de gasten. Samen met de begeleid(st)er wordt een individueel weekprogramma gemaakt.

Door een of meerdere dagen per week in een andere omgeving te verblijven kan opname in een instelling worden uitgesteld of worden voorkomen. Mensen worden uit hun isolement gehaald, de sociale contacten worden weer opgebouwd en de zorg wordt overgenomen door deskundige medewerkers.

Bijna alle locaties van Careyn Activiteiten Centra VPR zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.15 - 15.45 uur.

Bij deelname aan een dagarrangement krijgt u een maaltijd aangeboden. De maaltijden kunnen tussen de middag gezamenlijk genuttigd worden tussen 12.00 - 13.30 uur in het restaurant van de locatie of in een ruimte van het activiteitencentrum.

Niet-geïndiceerden betalen een eigen bijdrage voor een dagarrangement. Deze bijdrage is inclusief activiteiten, maaltijden, koffie en thee.

Voor mantelzorgers bieden wij gespreksgroepen en lotgenotencontact aan op de diverse locaties.

Wijze van aanmelden

Dagactiviteiten zijn ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Heeft u dagactiviteiten nodig? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het 'wijkteam' kijkt samen met u welke ondersteuning het beste bij u past.

Informatie

Wilt u meer weten over de dagactiviteiten van Careyn Activiteiten Centra VPR? Belt u dan gerust met een van onderstaande locaties.

Locaties

Hieronder volgt een overzicht van alle locaties in deze regio:

Brielle

CAC 't Akcent

Hellevoetsluis

CAC 't Pluspunt

Rozenburg

Activiteitencentrum 't Schip

Spijkenisse

CAC Herman Gorterhof

Zuidland

CAC 't Tuinhuis

 

Regio Stad Utrecht

Dagbehandeling

Middelhoek is het Centrum voor Deeltijdzorg van Careyn in de stad Utrecht. Ouderen kunnen hier terecht voor dagbehandeling. Zo kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer er beperkingen zijn door chronische ziekte, ongeval of psychogeriatrische aandoening. Middelhoek stimuleert en ondersteunt ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Klik hier voor meer informatie.

Dagactiviteiten

Activiteitencentrum Rosendael & Swellengrebel organiseert allerlei activiteiten voor bewoners van Utrecht, variërend van samen een kopje koffie drinken tot het volgen van een volledig gestructu-reerd dagprogramma.

In het Activiteitencentrum is ook een 'Huiskamer van de Wijk', een gezellig restaurant en een Mantelzorgers Grand Café.

Klik hier voor meer informatie

Regio Woerden

Klik hier voor meer informatie.

Regio Ronde Venen

Klik hier voor meer informatie.

Locaties met Dagbesteding, Dagverzorging, Dagbehandeling

Deel deze pagina:

Contact