Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Kraamzorg

Careyn heeft haar kraamzorgactiviteiten per 1 oktober 2018 overgedragen aan Naviva Kraamzorg

Vanaf 1 oktober is Careyn Kraamzorg in handen van Naviva Kraamzorg. De website careynkraamzorg linkt automatisch door naar de website van Naviva. Ook de naam 'Careyn Kraamzorg' is komen te vervallen.

De cliënten van Careyn Kraamzorg gaan automatisch over naar Naviva en hoeven zelf geen actie te ondernemen. Alle ruim 400 medewerkers van Careyn Kraamzorg komen in dienst van Naviva Kraamzorg. Dezelfde enthousiaste collega's bieden kersverse gezinnen in grote delen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant de beste start. Geboortecentrum Origine uit Breda maakt ook onderdeel uit van de overname, maar verandert niet van naam.

Meer informatie: www.naviva.nl

Overdracht gegevens

 
Stichting Careyn zal de gegevens van klanten die kraamzorg hebben ontvangen na 1 oktober 2015 overdragen aan Naviva Kraamzorg. Deze gegevens dragen wij over zodat Naviva Kraamzorg u goede zorg kan verlenen indien dat in de toekomst nodig is. U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen bij Naviva Kraamzorg of Stichting Careyn.

Met cliëntgegevens wordt zeer vertrouwelijk omgegaan. Ook zal Naviva Kraamzorg deze gegevens, behoudens het bericht van enkele weken terug, beslist niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Vragen of bezwaar?

Deze overdracht is in nauw overleg met juristen en experts op het gebied van de AVG wetgeving tot stand gekomen. Heeft u vragen hierover of heeft u bezwaar tegen de overdracht van uw cliëntgegevens? U heeft het recht om uw gegevens niet te laten overdragen. U kunt dit tot en met 31 oktober kenbaar maken bij de klantenservice van Careyn via contact@careyn.nl of (088) 123 99 88, bij voorkeur tussen 17.00 en 19.00 uur. Careyn bewaart uw gegevens, conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, gedurende 15 jaar na de laatste zorgafname, waarbij u te allen tijde recht op inzage heeft.

Belangrijk!
Als u contact met ons opneemt, wilt u dan uw geboortedatum, postcode en huisnummer en uw meisjesnaam vermelden?

Deel deze pagina:

Contact