Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Uw zorg regelen

Hoe regelt u goede zorg? Onze afdeling zorgbemiddeling wijst u graag de weg.

Zorg, hoe regel ik dat?

De zorgbemiddelaars van Careyn kunnen u alles uitleggen over de indicatie en helpen u kiezen voor de vorm die het beste bij u past. Dat kunnen natuurlijk ook meerdere vormen zijn. U kunt de zorgbemiddelaars bereiken via Careyn Klantenservice.

Wijkverpleging / Zorg Thuis

Wie bij Careyn 's ochtends het wijkteam belt, heeft dezelfde dag contact met onze wijkverpleegkundige. U hoeft zelf geen indicatie meer aan te vragen.  Samen met u bekijkt onze wijkverpleegkundige waar u zorg en ondersteuning bij nodig heeft en hoe de benodigde ondersteuning het best kan worden ingevuld. In overleg bekijkt zij bij die gelegenheid ook wat u zelf kan en wat de mensen om u heen kunnen betekenen. 

Samen regelen we de zorg en hulp die nodig is.

Wat moet u doen?
Bel het wijkteam bij u in de buurt, onze klantenservice helpt u daarbij: 088 123 99 88. Meer weten? Klik hier.

Huishoudelijke zorg

Careyn levert geen huishoudelijke zorg meer. CareynPlus kan u wel helpen bij het regelen van een huishoudelijke hulp of een klusjesman/vrouw. Klik hier.

Wonen met zorg (zorg in een zorgcentrum) 

Het CIZ onderzoekt voor welke zorg u in aanmerking komt. Meer hierover vindt u onder 'Uw indicatie'. U heeft een indicatie? Lees dan hier verder.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals een rolstoel, een verhoogd toilet in huis, een scootmobiel of een vervoersregeling vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of worden vergoed via uw zorgverzekering. De Wmo voert de gemeente uit en de vergoedingen kunnen per gemeente verschillen. Voor veel hulpmiddelen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Sinds 2013 worden eenvoudige loop-hulpmiddelen (krukken, rollators, wandelstokken) niet meer vergoed. Meer informatie vindt u op de website van hulpmiddelenbedrijf Medipoint | Careyn. klik hier.

Diensten voor eigen rekening

Naast de dienstverlening die door de zorgverzekering en/of de Wmo gedekt wordt, biedt Careyn u ook diensten voor eigen rekening. U kunt daarvoor terecht bij CareynPlus.
CareynPlus heeft een gevarieerd aanbod. Zo kunt u extra ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging of het onderhoud van uw huis regelen. Ook worden cursussen aangeboden om uw lichaam vitaal te houden. Op stap met familie, vriend(inn)en of een groepsreis (met zorg)? Ook dat regelt CareynPlus.
Met een CareynKaart krijgt u korting op vrijwel het gehele aanbod.

Wachttijden

Het kan gebeuren dat er voor een deel van de zorg wachtlijsten zijn. Die ontstaan omdat er op een bepaald moment meer mensen gebruik willen maken van de voorzieningen van Careyn dan mogelijk is. De grenzen van die mogelijkheden liggen vast door capaciteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen en door de budgetten die voor zorg beschikbaar zijn.

Wet zorg en dwang

Is er sprake van onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, dan geldt de Wet zorg en dwang.
Alle informatie vindt u in onze folder. Deze is met zorg samengesteld. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.dwangindezorg.nl.

Sociale kaart

Bij de sociale kaarten vindt u nog meer informatie over het aanbod van diensten op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werken en meer in uw omgeving.

Zorgkaartnederland

De keuze voor een zorgaanbieder is niet eenvoudig. Om u te helpen in dit keuzeproces is er de website www.zorgkaartnederland.nl.

Meer informatie

 

Deel deze pagina:

Contact