Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Thuisbegeleiding

Een dementerende partner. Een onhandelbare puber. Financiële problemen. Het kan u thuis soms boven het hoofd groeien. Thuisbegeleiders van Careyn bieden u uitkomst. U krijgt persoonlijke ondersteuning om de situatie thuis weer op de rails te krijgen. Met praktische oplossingen en adviezen.

Thuisbegeleiding is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Hulp uit de omgeving is dan niet meer voldoende. Samen met u werken onze medewerkers op een praktische en doelgerichte manier aan het verminderen van uw problemen en het verbeteren of stabiliseren van uw situatie. Wij nemen het niet van u over, maar helpen om weer grip te krijgen op uw leven. We hebben daarbij nauw contact met uw naasten en andere hulpverleners of betrokkenen. We kunnen gedurende korte of langere tijd ondersteuning bieden.

"Wij nemen het niet van u over, maar helpen om weer grip te krijgen op uw leven."

Hulp op vele terreinen

De medewerkers thuisbegeleiding zijn breed opgeleide professionals, die ruime ervaring hebben in praktische begeleiding en ondersteuning bij u thuis. Zij bieden hulp op tal van terreinen. Niet alleen op psychosociaal vlak, maar ook wat betreft opvoeding, het samen met u opnieuw organiseren van uw huishouden of de administratie en het aanleren van vaardigheden hierin. Thuisbegeleiding kan eveneens een aanvulling zijn op een psychiatrische of andere behandeling.

Bij u thuis

Een thuisbegeleider, de naam zegt het al, komt bij u thuis. Voor u is dat ook prettig, want u hoeft de deur niet uit. Maar nog belangrijker is dat de thuisbegeleider en u een helder beeld krijgen van uw problemen en de mogelijke oplossingen.

Kosten thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding valt per 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk.
Heeft u ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het 'wijkteam' gaat dan een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning u kunt gebruiken.

De kosten voor thuisbegeleiding zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente.

Aanvragen thuisbegeleiding

Voor thuisbegeleiding heeft u een zogenaamde 'beschikking' van uw gemeente nodig.

Zo werken wij: de Focus Methodiek

De thuisbegeleiding gebruikt de 'focus methodiek'. Deze methodiek is gebaseerd op begeleid ervaringsleren.
We leggen het uit:

Ieder mens beschikt over voldoende mogelijkheden om eigen oplossingen en antwoorden te vinden voor de moeilijkheden die in het leven worden ervaren. Daarnaast is het effectief om veranderingen te bewerkstelligen door te focussen op wat al goed gaat en daarop voort de bouwen. Ook is het goed om uit je comfortzone te stappen en te kijken wat maakt dat bepaalde dingen fout gaan en hoe dat anders kan.

De begeleiding is gericht op het uitvoeren van activiteiten waarbij de deelnemers geprikkeld worden om buiten hun comfortzone te komen en op basis van directe ervaringen te reflecteren op eigen gedrag.

De begeleider zal in de eigen omgeving een sfeer creëren die inspireert tot het overwinnen van angsten, het hervinden van de eigen creativiteit, het gaan zien van het effect van verantwoordelijkheid nemen, het leren ervaren van gevoelens en het leren omzetten van negatieve gedachten naar positieve gedachten. Hierdoor wordt het leren zien van de eigen mogelijkheden vergroot.

Uitgangspunt is dat je door middel van succeservaringen een mens kan helpen de cyclus van faalervaringen te doorbreken en het welbevinden kan verhogen.

Sleutelelementen welke in alle stappen van deze methodiek gebruikt worden zijn:

 • doelen stellen in samenspraak met de deelnemer
 • vertrouwen opbouwen tussen de begeleider en de deelnemer
 • bewustwording van eigen behoeften
 • uitdagingen aangaan en leren omgaan met stresservaringen
 • problemen oplossen door een ander gedrag neer te zetten en het nieuwe gedrag te oefenen
 • plezier!
 • complimenteren en belonen

Het begeleidingsplan is opgebouwd uit 3 stappen:
  

 1. Stabiliseren
  Vertrouwen, doelgericht observeren en analyseren. Begeleidingsplan wordt samen met de deelnemer opgesteld.
    
 2. Bewustwording
  Het uitvoeren van het begeleidingsplan waarbij bewustwording en zelfsturing van de deelnemer centraal staat. Obeserveren, signaleren, evalueren en het plan bij stellen gaat het hele begeleidingsproces door.
    
 3. Afronding
  Bestaat uit het afbouwen van de begeleiding, eind evaluatie en afronden van de begeleiding.

Samenwerking met andere hulpverleners

De doelgroep van thuisbegeleiding heeft veel te maken met verschillende hulpverleningsinstanties. En kan toeleiding naar andere vormen van hulpverlening volgen uit de thuisbegeleiding. De samenwerking tussen de thuisbegeleider en andere betrokken hulpverleners bij het gezin is gangbaar en wenselijk.

Deel deze pagina:

Contact