Disclaimer

Over aansprakelijkheid en auteursrechtelijke bescherming

Aansprakelijkheid

Deze website is met zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat enige informatie niet meer actueel dan wel niet correct is. Op grond van uitsluitend een bezoek aan deze site dienen dan ook geen acties te worden ondernomen, zonder voorafgaand deskundig advies. De medewerkers van Careyn zijn altijd bereid u nadere informatie te verschaffen en u te adviseren. 

Careyn stelt zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie die op deze site wordt aangeboden

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Careyn is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Privacybeleid

Meer over het privacybeleid van Careyn leest u op de pagina Careyn en uw privacy.