Leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Careyn. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld. Deze 'algemene voorwaarden' kunnen verschillen per soort dienstverlening.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf. Deze gelden voor alle cliënten van zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of BTN. In de algemene voorwaarden is concreet aangegeven wat de klant en de zorgaanbieder van elkaar mogen verwachten. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. Wel zo duidelijk.

  • Algemene voorwaarden Careyn
    Dit document bevat twee delen: een algemene module (geldig voor alle cliënten) en afhankelijk van de dienst die een cliënt afneemt een 'bijzondere module'.
    Meer weten over deze algemene voorwaarden. Klik hier voor de publieksfolder.

Voor cliënten die Wmo-zorg ontvangen hanteren we de volgende algemene voorwaarden: