Over ons

Careyn is een zorgorganisatie die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar klanten. We zijn er vooral voor kwetsbare ouderen. Zowel thuis als in onze zorgcentra. We zijn actief in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Als het nodig is staan onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om de juiste hulp en ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Persoonlijk en altijd nabij.

Vlag

Careyn is betrokken en verantwoordelijk. Careyn verbindt en vernieuwt. De klant staat voorop bij Careyn. Dat betekent dat we behulpzaam, vriendelijk en gastvrij zijn en altijd uitgaan van de mogelijkheden die mensen hebben.

We voelen onze verantwoordelijk voor het resultaat dat we leveren. We vertrouwen op onze kennis en kunde, maar beseffen dat we nooit uitgeleerd zijn. We werken samen voor het beste resultaat, onderling, met onze klanten en hun familie en met andere organisaties. We kijken verder dan onze neus lang is. We zijn flexibel en bereid te veranderen om de dienstverlening te verbeteren. En we stimuleren onze klanten om zoveel mogelijk zelf te doen en goed voor zichzelf te zorgen, zodat zij gezond blijven.

Careyn
Postbus 900
3100 AX Schiedam 

RSIN: 815209800 
KvK: 27278704 
Careyn is aangesloten bij branchevereniging ActiZ.

Verder lezen

 • De raad van bestuur van Careyn:

  Mark Van Houdenhoven
  Voorzitter raad van bestuur

  Chantal Beks
  lid raad van bestuur

  Leden raad van toezicht:

  • Dhr. H.J. Bolhaar (voorzitter)
  • Mevr. A.G.M. Loomans
  • Dhr. R.J. van Marum
  • Dhr. D. van Riet
  • Mevr. M.D.B. Schutjens
  • Mevr. M.A. de Vries

  Download hier de 'Visie op intern toezicht Careyn'.

 • Careyn is actief in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Wijkverpleging wordt in 20 gemeenten aangeboden. Klik hier voor een overzicht postcodegebieden wijkverpleging.

  Alleen onze Gespecialiseerde Verpleging Thuis is ook buiten dit gebied werkzaam. Voor een compleet overzicht klikt u hier.
  Klik hier voor de postcodes waar Careyn casemanagement dementie aanbiedt.

  Om de bewoners en cliënten te helpen bij het versterken van hun zelfredzaamheid moeten de zorgprofessionals van Careyn dichtbij de klant werken en hun leefomgeving kennen. De diensten moeten doelmatig zijn en snel beschikbaar. De verantwoordelijkheid voor het verlenen van de zorg ligt bij de zorgteams in de wijken en op de zorglocaties.

  Het werkgebied van Careyn is verdeeld in vier districten. Elk district heeft verschillende locaties en zorgteams.
  De districten:

  • Delft Westland Oostland - Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN)
  • Zuid-Hollandse Eilanden (Voorne Putten, Rozenburg, Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee)
  • Utrecht West (gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden, Oudewater, Montfoort)
  • Utrecht Stad (gemeente Utrecht; tevens wijkverpleging Zeist)
 • In dit overzicht ziet u met welke zorgverzekeraars Careyn een contract afgesloten heeft.

 • Onze Missie

  Careyn, samen nabij

  In 2025 zijn wij één van de meest gewaardeerde partners in het optimaliseren van de ervaren kwaliteit van leven van ieder mens; altijd in nabijheid en zo veel mogelijk op de wijze én de plek die de mens zelf verkiest.

  Met een bevlogen, gemotiveerd en betrokken team leveren we topkwaliteit en dagen we iedereen uit bij te dragen aan excellente zorg. In 2025 spreken wij niet meer over 'cliënten', wij zien hen als de 'hele mens' en omarmen het gedachtegoed van positieve gezondheid. Wij hebben dat volledig geïntegreerd in ons denken en doen.

  Wij streven naar een optimale ervaren kwaliteit van leven. Dat betekent een aanpak op maat. Ieder mens is anders, heeft andere en wisselende verlangens. We inspireren elkaar en anderen om hier grenzen te verleggen.
  Wij zijn een voorbeeld voor anderen, binnen en buiten ons eigen domein.

  We willen hoog scoren in de beleving van mensen: we worden gewaardeerd omdat we betrouwbaar, plezierig, professioneel en goed zijn.

  Voor onszelf en voor onze toekomstige collega's zijn wij een aantrekkelijke werkgever. Mensen waarderen de ruimte en mogelijkheden die ze bij ons krijgen voor groei en ontwikkeling. Mensen waarderen ook onze maatschappelijke bijdrage, gebaseerd op aansprekende idealen.

  Onze Visie

  "Wij willen samen met anderen bijdragen aan een inclusieve, solidaire en duurzame samenleving, door verbindingen te leggen en ondersteuning te bieden, voor iedereen die op enig moment in het leven - tijdelijk - een verminderd vermogen ervaart om 'een thuis' te creëren."

  Samen is ons antwoord op de groeiende, meer complexe zorgvraag en het maatwerk dat we willen leveren. Niet alleen, maar samen met elkaar, met verwanten, met collega's, met andere mensen in de omgeving en met andere organisaties, binnen en buiten de zorg. Die gezamenlijkheid, die verbindingen bieden heel veel kansen en kracht.

  In die samenwerking willen we bijdragen, willen we van dienst zijn. We willen ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen; dat mensen zich inclusief kunnen voelen. Ertoe doen, meedoen, van waarde kunnen zijn en blijven. In en behorend bij de samenleving.

  We laten ons leiden door de vraag: 'wat doet er voor u (nog) echt toe?!'. We hebben altijd oog voor de mens 'erachter' en dragen bij aan het realiseren van verlangens en behoeften, thuis, samen met naasten en dierbaren.

  En dat willen we voor elkaar krijgen in een solidaire samenleving; jong voor oud, sterk voor zwak, krachtig voor kwetsbaar. Natuurlijk realiseren we ons dat we zuinig willen zijn op samenleving en mens. Dat alles wat we doen duurzaam zal zijn. We willen verspilling en onnodig werk voorkomen, aanpakken wat beter kan, ervoor zorgen dat we de wereld goed doorgeven.

  Dat alles doen we, met elkaar, voor kwetsbare mensen. Mensen die - al dan niet tijdelijk - het vermogen niet hebben helemaal voor zichzelf te kunnen zorgen. Wij zetten ons in om eraan bij te dragen dat deze mensen dat zoveel mogelijk wel zelf kunnen. In een omgeving die veilig en vertrouwd is, die voelt als 'een thuis'.

  Thuis is voor iedereen anders en is ook niet altijd hetzelfde. Het is een gevoel dat los staat van een fysieke ruimte: het gaat om een veerkrachtig en betekenisvol leven, met eigen regie en zo zelfstandig en onafhankelijk als mogelijk. Dát willen wij bevorderen.

  Lees verder over onze kernwaarden en kernkwaliteiten (download).

 • Jaarverslag

  Klik hier voor het Careyn Jaarverslag 2023. Dat betreft de publieke versie. Alle gedeponeerde Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording vindt u op de website Jaarverslagen Zorg.

  Kwaliteitsplan

  Vanaf 2024 geldt het kwaliteitskompas als vervanger voor de verschillende kwaliteitskaders. Careyn kiest ervoor om met de publicatie van de werkagenda 'Kwaliteit, leren en ontwikkelen' haar ambities met cliënten, inspraakorganen en alle belangstellenden te delen. Deze werkagenda is opgesteld in lijn met de bouwstenen van het kwaliteitskompas.
  Klik hier voor de werkagenda 'Kwaliteit, leren en ontwikkelen 2024'

  Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg

  Careyn volgt het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daaraan is het publiceren van een kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag verbonden. Jaarlijks blikken we terug op het voorgaande jaar. Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2023.

  Beloningsbeleid

  Klik hier voor het document 'Beloningsbeleid Careyn'.
  Klik hier voor het Beleid onkostenvergoeding raad van bestuur

 • Factsheet

  Bekijk en download onze Factsheet Duurzaamheid.

  Nieuws

  Lees hier alle berichten over de duurzaamheidsinspanningen van Careyn.

  Green Deal Duurzame Zorg

  In december 2022 heeft Careyn, samen met 150 andere zorgorganisaties, de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. Deze derde Green Deal staat vooral in het teken van nóg meer samen optrekken in het waarmaken van concrete afspraken. Lees er hier meer over.

  Milieuthermometer

  Negen zorglocaties van Careyn zijn in het bezit van het ‘zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg’. Dat betekent, dat Careyn de CO2-uitstoot en afvalberg verkleint, minder medicijnen in het afvalwater loost en werkt aan een gezond leefklimaat in de zorgcentra voor bewoners en medewerkers.

  Duurzame electriciteit

  Careyn wekt duurzame elektriciteit op met 3000 zonnepanelen. Verder wordt 10% van het totale electriciteitsverbruik ingekocht als groene stroom. Daardoor stoot Careyn minder CO2 uit.

  Afvalreductie

  Careyn verkleint de afvalberg en verspilt minder materiaal, eten en drinken. Dat doen we door alleen in te kopen wat de cliënten en medewerkers echt nodig hebben. Ook wordt eten en drinken zoveel mogelijk lokaal ingekocht. Elk jaar meten we de voedselverspilling en onderzoeken we hoe we minder kunnen verspillen.

  Medicijnresten

  In elk zorgcentrum verzamelen medewerkers de overgebleven medicijnen. Eén keer per week haalt een apotheekmedewerker de medicijnresten op. De apotheker zorgt ervoor, dat de medicijnen niet in het water terechtkomen.

  Gezond leefklimaat

  Daglicht, frisse lucht en uitzicht op groen hebben een positieve invloed op het welbevinden van onze bewoners en medewerkers. Bij verbouwing en nieuwbouw van onze zorgcentra maken we deze onderdelen nog belangrijker.

  Op Kijk! Duurzaam! vindt u meer voorbeelden van de inspannigen van Careyn om het vastgoed te verduurzamen.

 • Keurmerk

  Careyn is ISO 9001-gecertificeerd. Dat certificaat zegt ons dat we intern de zaken goed op orde hebben, dat de klant voor ons altijd centraal staat en dat we voortdurend en systematisch werken aan verbetering.

  Klanttevredenheid

  Careyn voert periodiek klanttevredenheidsonderzoeken uit. Deze onderzoeken helpen ons om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze klanten.

  Inspectierapporten

  Op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kunt u zoeken naar de inspectierapporten over Careyn. Klik hier.

  Uw mening telt

  We vinden het belangrijk om te horen wat u van onze dienstverlening vindt. Klik hier voor de pagina 'Klacht, compliment of tip'.

   

 • Careyn vindt het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten.

  Voor wie?

  De cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen, de gasten van de dagbebesteding, cliënten thuisbegeleiding en de cliënten die in de wijk verzorging en verpleging krijgen.

  Over welke onderwerpen?

  De cliëntenraad praat mee en adviseert over onderwerpen die alle cliënten aangaan. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als:

  • Voeding: keuzemenu's, tijdstip van eten, gezelligheid rond het eten;
  • Sluiting van tehuizen en verhuizingen;
  • Veiligheid: valpreventie, medicijnverzorging, voorkomen van diefstal;
  • Zorg thuis: beperken van het aantal verschillende medewerkers dat bij mensen thuis komt, identiteitspasjes voor medewerkers;
  • Activiteiten en ontspanning: het aanbod afstemmen op wat mensen willen;
  • Beleid op het gebied van geestelijke verzorging;
  • Verbeterplannen naar aanleiding van tevredenheidonderzoek onder cliënten;
  • Maar ook zaken als het beschikbaar stellen van (draadloos) internet, de inzet van familieleden en mantelzorgers, en de rol van vrijwilligers.

  Afspraken met de zorgmanager

  De cliëntenraad overlegt zeer regelmatig met de zorgmanager en denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Dit zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten. De rechten van een cliëntenraad zijn namelijk in een wet vastgelegd. De leden kunnen daardoor concrete afspraken maken met de zorgmanager.

  De raad vertegenwoordigt U

  In een cliëntenraad zitten cliënten, familieleden mantelzorgers en/of mensen die blijk hebben gegeven van grote betrokkenheid bij de zorg.
  Voor een cliëntenraad is het heel belangrijk om contact te hebben met de cliënten en hun familie/mantelzorgers. Om te weten wat er speelt, waar dingen goed gaan of juist niet. Alleen dan kunnen zij ook echt opkomen voor de belangen.
  De leden van de cliëntenraad bezoeken daarom regelmatig bijeenkomsten van cliënten en familieleden, zoals het huiskameroverleg. Daar halen zij veel informatie vandaan. Ook zijn er raden die cliënten die in de wijk verzorging en verpleging krijgen thuis bezoeken.

  Individuele klachten?

  De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Daarvoor kunt u altijd terecht bij de medewerkers en het management. Wij raden dit ook aan. Onze ervaring is dat zij klachten van cliënten heel serieus nemen en hun best doen om het op te lossen.

  Jaarverslag

  Klik hier voor het jaarverslag 2023 van de Centrale Cliëntenraad Careyn.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraad? Of heeft u een idee in het belang van de cliënten. Of denkt u erover om lid te worden? Mail dan naar clientenraden@careyn.nl. Vermeld daarbij de plaats waar de zorg plaats vindt.
  We horen graag van u!

 • Soms schieten voorzieningen en regelingen tekort. En is er geen geld om iets dat kapot is te vervangen. Terwijl dat wel noodzakelijk is. In zulke gevallen kan het Careyn Zorgfonds uitkomst bieden.

  Meer informatie vindt u op de website www.careynzorgfonds.nl

 • Careyn is aangewezen als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
  Klik hier voor het ANBI-beleidsplan.

  Een ANBI is verplicht een aantal gegevens te publiceren. Daarbij maakt Careyn gebruik van het standaardformulier van de Belastingdienst.
  Klik hier voor het formulier.