Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Zorgfonds

Soms schieten voorzieningen en regelingen tekort. En is er geen geld om iets dat kapot is te vervangen. Terwijl dat wel noodzakelijk is. In zulke gevallen kan het Careyn Zorgfonds uitkomst bieden.

Wanneer humane zorg om een aanvulling vraagt...

Jaarlijks doen honderdduizenden mensen in ons land voor korte of langere tijd een beroep op thuiszorg. Mensen die het in hun eentje niet redden. Zieken, gehandicapten, ouderen, alleenstaande ouders, gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen...

Careyn doet prima werk, maar dat is niet altijd toereikend. Soms is er echt geen geld voor een nieuwe koelkast. Is er geen enkele ruimte voor een dagje uit met de kinderen. Geen manier om simpele vloerbedekking te regelen.

Allemaal noodzakelijke aanvullingen om te komen tot humane zorg. Maar ook allemaal zaken die via de reguliere regelingen onmogelijk gefinancierd kunnen worden. En zaken die mensen soms echt niet zelf kunnen betalen en waarvoor zij ook geen beroep kunnen doen op eigen familiekring.

In zulke gevallen kan Careyn Zorgfonds helpen. De medewerkers van Careyn weten wanneer hun cliënten iets extra's nodig hebben. Zij kloppen in schrijnende situaties aan bij Careyn Zorgfonds voor financiële hulp. Dat geeft de zekerheid dat het geld voor de juiste dingen wordt ingezet. Het fonds springt nooit bij wanneer het verzoek binnen de reguliere regelingen thuishoort.

Meer weten? Kijk op www.careynzorgfonds.nl

Deel deze pagina:

Contact