Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Amana

Speciaal voor ouderen met een islamitische geloofsovertuiging

Voor wie is de zorgunit? 
De afdeling Amana in Careyn Rosendael in de Utrechtse wijk Overvecht is speciaal voor ouderen met een islamitische geloofsovertuiging die lichamelijk (ernstig) ziek zijn en veel (speciale) zorg nodig hebben. Het gaat om chronische ziekte: een ziekte die heel lang duurt, steeds terugkomt of niet meer overgaat. Bijvoorbeeld een spierziekte, hartfalen, reuma of een hersenbeschadiging. En voor mensen met een specifieke ziekte zoals: ziekte van Huntington, de ziekten ALS, MS. 

Indicatie CIZ is nodig 
Om in aanmerking te komen voor zorg en verblijf op de islamitische zorgunit is de indicatie ZZP 6 en ZZP 8 of 10 van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) nodig. Careyn biedt - waar mogelijk - hulp bij de aanvraag van de indicatie. 

Eigen kamer 
In de zorgunit heeft iedere bewoner een eigen kamer met een hoog-laag bed. Het sanitair beschikt waar mogelijk over een bidet. De cliënt en zijn familie richten de kamer in met eigen meubilair, zoals een televisie, zithoek en persoonlijke eigendommen. Via een satelliet zijn islamitische televisiezenders te ontvangen. De gehele zorgunit ademt een oriëntaalse sfeer. Er zijn twee huiskamers, een gebedsruimte en er worden Halal maaltijden geserveerd. 

Zorg verlenen 
Op de zorgunit werken gediplomeerde medewerkers die bekend zijn met de islamitsiche cultuur. Binnen Careyn werken, naast verzorgenden en verpleegkundigen ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en artsen. Samen werken zij aan een goede zorg en dienstverlening. 

Thuis voelen 
Careyn streeft ernaar dat mensen zich waar dan ook thuis kunnen voelen. We willen recht doen aan de cliënt als persoon. Ervaringen die in zijn of haar leven belangrijk zijn, zijn dat ook voor ons. Samen met de cliënt en zijn of haar familie willen we zorgdragen voor een prettige leefomgeving. 

Gastvrij 
De familie en gasten zijn altijd welkom. 

Naar de moskee 
Voor cliënten van de zorgunit die op vrijdag naar de moskee in Overvecht willen en geen vervoer hebben proberen we vervoer te regelen. We willen vrijwilligers inzetten die met de Careyn bus de cliënten brengen en halen, ook degenen die in een rolstoel zitten kunnen mee. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de vrijwilligerscoördinator. 

Kosten 
Het verblijf en de zorg en dienstverlening in de zorgunit worden grotendeels vergoed op basis van de Wlz. Een deel daarvan valt onder de Eigen Bijdrage. Hoe hoog dat is hangt af van het inkomen. Meer informatie hierover staat in de folder Zorg met verblijf van het CAK. 

Tevredenheid & kwaliteit 
Uitgangspunt van onze zorgverlening is de tevredenheid van onze cliënten. We vinden een klant- en klachtvriendelijk klimaat belangrijk. Meer informatie over onze uitgebreide klachtenregeling vindt u hier

Meer informatie? 
Onze zorgtoewijzers geven informatie. In een persoonlijk gesprek of via een informatiebijeenkomst aan groepen. Bezichtiging van Amana is mogelijk. Informatie over Careyn Rosendael vindt u hier.

Deel deze pagina:

Contact