afbeelding Dvds Event Zorgcampus Nissewaard 230517 086

Belangrijke rol Careyn bij totstandkoming Zorgcampus Nissewaard

Tot grote vreugde van onderwijsinstellingen, zorginstellingen en gemeente Nissewaard heeft minister Dijkgraaf hun aanvraag voor een zorgcampus in Nissewaard goedgekeurd. Daarmee ligt de weg open naar een ‘Huis van de Toekomst’ op het gebied van zorg. Bij de aanvraag heeft regiomanager Susanne Veenstra een belangrijke rol gespeeld. Zij vertegenwoordigde daarbij alle betrokken zorginstellingen. Haar pitch bij het ministerie heeft dus bijgedragen aan de toekenning.

De samenwerkingspartners hebben met elkaar afgesproken in het centrum van Spijkenisse een belangrijk praktijkleercentrum neer te zetten. Op deze Zorgcampus volgen studenten en zorgprofessionals praktijkgericht onderwijs. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met bedrijven en zorginstellingen uit de regio. Er is veel aandacht voor de zorg van de toekomst. Omdat technologische vernieuwing een belangrijke pijler is noemen de initiatiefnemers de nieuwe zorgcampus dan ook een ‘Huis van de Toekomst’ op het gebied van de zorg.

Careyn-regiomanager Susanne Veenstra ziet de toekenning van de subsidie als een belangrijke stap: “Het is tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan om ervoor te zorgen dat de Zorgcampus de plek is waar je als startende zorgprofessional gezien en gehoord wordt. Door de krachten te bundelen geloven wij erin een uitgebreid en aantrekkelijk werkaanbod te creëren, met plek voor iedereen.” Daarbij gaat het haar niet alleen om de zorg van de toekomst, maar ook om het binden en behouden van nieuwe zorgprofessionals. Susanne: “De nieuwe zorgcampus zal zeker heel aantrekkelijk zijn om je opleiding te volgen of om bijgeschoold te worden.”

Simulatiecentrum

In de nieuwe campus worden onderwijs, arbeidsmarkt en nieuwe technologie dichter bij elkaar gebracht. Bijzonder is bijvoorbeeld het ervaringsonderwijs. Hoe is het om als suikerpatiënt op afstand de bloedwaardes worden gemeten en beoordeeld? Of hoe werken de incontinentieluiers die vanzelf een seintje geven als de luier ververst moet worden? Straks kunnen studenten dat aan de lijve ondervinden in het nieuwe simulatiecentrum.
Door de toegekende subsidie van het Investeringsfonds MBO van het ministerie van OCW én de subsidie vanuit de regio Zuid-Hollandse Delta kunnen er meerdere innovatieve zorghulpmiddelen en scholingsmethodieken worden ontwikkeld.

Langgekoesterde wens

Wethouder Jeroen Postma van de gemeente Nissewaard is blij dat een langgekoesterde wens voor een zorgcampus werkelijkheid wordt: “Deze brede samenwerking is belangrijk om nu met elkaar de vraagstukken rondom het bieden van zorg en het invullen en behouden van banen op te pakken. Voor inwoners is het dankzij deze innovaties en goedgeschoolde zorgmedewerkers van de Zorgcampus mogelijk om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen én tegelijkertijd goede zorg te krijgen.”
Zijn collega-wethouder Wouter Struijk valt hem bij: “Met deze duurzame opleidingen en carrièreperspectieven op regionaal niveau blijft de regio een goede plek om een aantrekkelijke baan in de zorg te vinden, maar ook om te kunnen blijven wonen als je zorg nodig hebt.”

Partners in de Zorgcampus Nissewaard
De partners die ondertekend hebben zijn naast Careyn: Zadkine, Albeda, Hogeschool Rotterdam, SMC, Cohaesie, Zuidwester, Antes Zorg, Catharina ToV, Humanitas, Argos Zorggroep, Pameijer en de gemeente Nissewaard. Zij hebben zich in ieder geval tot 2027 verbonden aan deze samenwerking.

Dvds Event Zorgcampus Nissewaard 230517 053 Crop

Regiomanager Susanne Veenstra ondertekent namens Careyn de samenwerkingsovereenkomst