afbeelding Vlaggen

Benoeming Chantal Beks tot lid Raad van Bestuur Careyn

De Raad van Toezicht van Careyn heeft Chantal Beks (1973) per 1 mei 2024 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Careyn. Met de benoeming van Chantal Beks heeft Careyn weer een vaste bezetting van de Raad van Bestuur.

Chantal Beks is een ervaren bestuurder in de ouderenzorg en bekleedde vanaf 1997 diverse functies bij Archipel Zorggroep. Sinds begin 2018 is zij bestuurder bij De Wever, een grote VVT organisatie in Midden Brabant. Daarnaast is zij actief als lid van het bestuur van Actiz met de portefeuille “arbeid in brede zin”
Chantal Beks kijkt uit naar haar nieuwe positie: "De ouderenzorg staat voor veel uitdagingen. Daarin staat Careyn niet alleen. Ik geloof er in dat we met een combinatie van het vertellen van het eerlijke verhaal én het bieden van een wenkend perspectief onze cliënten en medewerkers meenemen in een beweging die ons in staat stelt op passende wijze toekomstige ouderenzorg te organiseren. Ik kijk er naar uit om dat samen met Mark Van Houdenhoven en alle collega’s binnen Careyn te gaan doen".

De Raad van Toezicht en bestuursvoorzitter Mark Van Houdenhoven zijn zeer ingenomen met de komst van deze ervaren bestuurder en kijken uit naar een prettige samenwerking. Voorzitter Raad van Toezicht Herman Bolhaar: "De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat we met Chantal Beks een bestuurder benoemd hebben die Careyn samen met bestuursvoorzitter Mark Van Houdenhoven verder kan brengen in de uitdagingen waar de ouderenzorg de komende jaren voor staat. We zijn blij dat met haar komst de Raad van Bestuur weer een structurele vaste bezetting heeft".

Chantal Beks