afbeelding Zilveren certificaat

Careyn behoudt opnieuw het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg

Careyn behaalde in 2020 voor negen zorglocaties het zilveren certificaat van de Milieuthermometer Zorg. Zo’n certificaat geldt voor drie jaar, maar er vindt dan wel jaarlijks een audit plaats. Dat gebeurde onlangs, nu met verscherpte normen. Net als bij de audit over het jaar 2021 wist Careyn ruimschoots aan alle criteria te voldoen. Een mooie beloning voor de vele inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

De ‘Milieuthermometer Zorg’ is een praktisch hulpmiddel om concrete stappen te zetten in het milieubeleid. In 2022 beschikten zo’n 40 zorgorganisaties over het zilveren certificaat. Daaronder bijvoorbeeld ook ziekenhuizen, GGZ-instellingen en revalidatiecentra. Om het even te illustreren: van de ruim 2000 ouderenzorglocaties in Nederland hebben er 77 het zilveren certificaat en daaronder zijn dus 9 locaties van Careyn. Careyn kan dus met recht een koploper genoemd worden.

“En dat willen we ook blijven”, aldus programmamanager verduurzaming Irene Straatsburg. “We kunnen dus zeker niet stilzitten. Dat wíllen we ook niet. We nemen als Careyn maatschappelijk verantwoord ondernemen heel serieus”. Of zoals facilitair specialist Arno van der Spek het al eerder zei: “De zorg voor mensen zit bij ons natuurlijk in het dna. Dat is waarom we er zijn. Maar de zorg voor het milieu is voor Careyn ook heel belangrijk. Dan heb je het over het creëren van een leefbare omgeving. Voor ons, voor onze cliënten en vooral voor de toekomstige generaties.”

Daarom ligt er een aantal nieuwe acties in het verschiet. Irene: “Careyn-breed gaan we meer aandacht geven aan duurzame voeding en plantaardige eiwitten, te beginnen op de negen locaties met certificaat zilver. We gaan ook meer duurzame, herbruikbare materialen en middelen inkopen. Verder zal er gekeken worden naar verduurzaming van ons vastgoed en naar meer duurzaam vervoer. Zo kunnen we bijvoorbeeld met het leasen van uitsluitend zuinige of elektrische auto’s het gebruik van fossiele brandstoffen beperken.”

De zilveren certificaten lopen dit jaar af. Irene: “In september 2023 is de eerstvolgende herkeuring voor het MTZ-certificaat”. Ook daarna zal er jaarlijks een controle plaatsvinden. Maar net als dit jaar ziet Irene daar vol vertrouwen naar uit. “We zijn met Careyn écht op de goede weg”.