afbeelding Taaltraject

Careyn DWO-NWN biedt stageplek aan mensen met een taalachterstand

Steeds vaker komen scholingsinstituten en zorgorganisaties tot creatieve manieren om mensen aan een zorgbaan te helpen. Ook Careyn is daar volop mee bezig. Door verkorte leertrajecten, door gepersonaliseerde opleidingen of bijvoorbeeld onlangs door het opzetten van een WijkLeerbedrijf. Bij Careyn DWO-NWN gaan ze nu ook mensen met een taalachterstand begeleiden naar een baan in de zorg.

Geschikt personeel vinden blijft een groot probleem. Voor de toekomst zou het goed zijn als veel meer mensen voor een opleiding in de zorg kiezen. Vaak willen ze dat ook wel, maar weerhoudt bijvoorbeeld een taalachterstand hen om ook echt voor een zorgopleiding te kiezen. Want ze weten natuurlijk ook: om goede zorg te leveren zul je goed moeten communiceren. Met je collega’s en vooral met je cliënten.

Daarom biedt Careyn DWO-NWN sinds afgelopen maandag een stage aan voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Twee dagen in de week lopen ze mee met een team. Dat kan een wijkteam, VPT-team of een team in een zorgcentrum zijn. Ze gaan daarnaast een dag naar school bij het Albeda College. Daar krijgen ze o.a. die belangrijke taallessen. Zo’n stage duurt in totaal vier maanden. De verwachting is dat de kandidaten na afloop kiezen voor een passende zorgopleiding.

Manager Sabrina Weij is vanuit Careyn nauw bij dit project verbonden. Weij: “We noemen ze vaak ‘kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt’. De redenen van die achterstand kunnen heel verschillend zijn. Maar best vaak gaat het om een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Dat zijn dus vaak mensen die hier niet geboren zijn. Nou, die achterstand kunnen we natuurlijk prima verkleinen.”
Met de stageplek krijgen ze niet alleen taalonderwijs, maar ontdekken ze ook wat het werken in de zorg inhoudt. Weij: “En weet je, vaak gaat het om mensen die heel gemotiveerd zijn om te werken. Het meelopen in een team helpt ze op twee manieren. Ze proeven aan het échte werk. Dat is natuurlijk belangrijk voor een gemotiveerde keuze voor de zorg. Maar daarnaast worden ze gelijk qua taal helemaal ondergedompeld. Juist in de praktijk krijg je de taal veel sneller onder de knie. Heel mooi dus dat onze teams zo’n stagiair daarin kunnen begeleiden.”

Sinds maandag 4 maart lopen nu twee kandidaten stage, beiden in Maassluis. Een in Careyn De Vloot en een in het VPT-team. Na afloop kunnen ze eventueel doorstromen naar een BBL-opleiding.

In januari 2023 was Careyn mede-ondertekenaar van het convenant ’samenwerking sectorale aanpak zorg’. Het doel is meer mensen te laten instromen in de zorg. Naast vele andere organisaties behoorde ook het Albeda College tot de ondertekenaars. Het initiatief lag bij Stroomopwaarts. Die organisatie voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam meerdere regelingen op het gebied van werk en inkomen uit. Stroomopwaarts help ook nieuwkomers in die drie gemeenten.