afbeelding Beeldzorg Lancering 3

Careyn zet in op Beeldzorg

De zorg heeft te maken met een toename van ouderen en kwetsbare mensen, vaak met meerdere zorgvragen. Tegelijkertijd loopt het aantal zorgprofessionals terug. Om de zorg toekomstbestendig te maken en de duurzame inzetbaarheid van professionals te verbeteren, zoekt Careyn continu naar innovatieve oplossingen. Daarom heeft Careyn in 2023 proefgedraaid met beeldzorg. Na positief resultaat is deze vorm van digitale zorg - naast de bestaande fysieke zorg - gefaseerd ingevoerd in de hele organisatie. Vanaf nu kunnen álle cliënten van Careyn gebruik maken van beeldzorg.

Beeldzorg teams


Beeldzorg is zorg die digitaal wordt verleend via een speciale, eenvoudige tablet die cliënten van ons ter beschikking krijgen. In iedere regio van Careyn is een digitaal (beeldzorg)team gestart, dat net als onze wijkteams een ‘cliëntenroute’ loopt. Zo helpen we cliënten op maat: een thuisbezoek wanneer dit nodig is, een beeldschermcontact wanneer dit kan, bijvoorbeeld voor het innemen van medicatie, het toedienen van insuline of het helpen bij dagstructuur. Zo richten collega’s vanuit ieders deskundigheid samen de zorg optimaal in voor de cliënt.

Positieve ervaringen


Uit de opgedane ervaringen, blijkt dat cliënten veel voordelen ervaren. Ze hoeven niet op een thuisbezoek te wachten, krijgen zorg binnen een afgesproken tijdvak, ervaren rust in het contact en meer zelfstandigheid. De speciale tablet biedt naast beeldzorg ook mogelijkheden voor ontspanning. Ook onze zorgmedewerkers vinden het een prettige manier van zorg verlenen. Voor medewerkers met fysieke klachten is beeldzorg een uitgelezen kans om weer in de zorg aan het werk te gaan en mee te doen. De teams zijn daarom blij met de beschikbaarheid van zo'n handige oplossing. Zowel cliënten als medewerkers ervaren beeldzorg als een warm en persoonlijk contact.

Beeldzorg Lancering 1