afbeelding Rozenhof Naaldwijk4 (2)

Groen licht voor nieuwbouw Rozenhof

De Raad van Bestuur gaf in de afgelopen maand akkoord op een aantal belangrijke stukken en gemaakte keuzes voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Rozenhof in Naaldwijk. Het plan wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

De projectgroep herontwikkeling Rozenhof werkte de afgelopen maanden hard aan het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en een businesscase. Hierin staan concrete uitgangspunten die belangrijk zijn voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Drie belangrijke onderdelen:

  • de 60 wooneenheden die gecreëerd worden voor bewoners met zware psychogeriatrische zorg (fase 1);
  • een woongebouw van 40 woningen (fase 2);
  • de community-functie van het nieuwe woonzorgcentrum.

Vervolgstappen

De schop gaat nog niet in de grond, want de komende tijd wordt er gewerkt aan een definitief ontwerp. In dit ontwerp staan de exacte indeling en de opbouw en de werking van het gebouw. Belangrijk hierbij zijn de concepten: innovatie/ICT, duurzaamheid, de community en uiteraard de medewerker (Jij op 1). Verschillende werkgroepen zullen deze concepten verder uitwerken. Met als doel: het ontwerpen van een toekomstbestending zorggebouw. De uitwerking leggen we vast in een definitief ontwerp. 

Is het ontwerp definitief, dan wordt dit beoordeeld. Voldoet dit aan alle verwachtingen, dan zal er een geschikte aannemer worden geselecteerd en kan de sloop van het huidige gebouw beginnen. De sloop gebeurt in fasen, zodat de huidige bewoners nog maar één keer hoeven te verhuizen. De komende tijd ligt de nadruk op het doen van onderzoeken, het selecteren van externe samenwerkingspartners (zoals een architect en andere adviseurs) en het uitwerken van plannen. Natuurlijk in nauwe betrokkenheid met de medewerkers, cliëntenraad en de omgeving.

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwbouw? Bekijk de projectsite. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwbouw Careyn Rozenhof? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via deze link.