afbeelding Vlaggen

Nieuwe leden raad van toezicht Careyn

Careyn benoemt Herman Bolhaar en Angèle Loomans tot voorzitter respectievelijk lid van de raad van toezicht van Careyn

Herman Bolhaar (66) is per 1 april 2022 benoemd tot lid en per 1 juni 2022 tot de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Careyn. Daarnaast is Angèle Loomans (59) per 1 april 2022 benoemd tot lid van de raad van toezicht.
De raad van toezicht en de raad van bestuur van Careyn zijn zeer ingenomen met de komst van de nieuwe voorzitter en lid.

Herman Bolhaar heeft veel bestuurlijke ervaring in de publieke sector. Hij heeft eindverantwoordelijkheid gehad in complexe en grote organisaties en vervult daarnaast diverse toezichthoudende en adviserende functies binnen de zorg. De raad van toezicht acht zijn bredere achtergrond in de raad zeer waardevol en verfrissend.

Angèle Loomans heeft brede ervaring opgedaan bij complexe dienstverlenende organisaties, zowel binnen als buiten de zorg. Ze is in diverse functies betrokken geweest bij thema's als HR en innovatie, thema's die voor Careyn anno 2022 zeer belangrijk zijn. Ook brengt ze de nodige kennis en ervaring mee op het terrein van governance en verandermanagement.

De raad van toezicht en raad van bestuur van Careyn zien uit naar een prettige samenwerking met de beide nieuwe leden.