afbeelding Foto Flyer Wijkleerbedrijf

Regionale samenwerking in NWN: eerste WijkLeerbedrijf geopend

In de regio Maassluis, Vlaardingen, Schiedam hebben zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, ondernemers en de overheid de krachten gebundeld. Hun gezamenlijk doel is om de zorg te verbeteren en oplossingen te vinden voor de personeelstekorten. Uit die samenwerking komen mooie projecten voort. Afgelopen week bijvoorbeeld opende de wethouder in Vlaardingen het eerste WijkLeerbedrijf. Dat initiatief werkt naar twee kanten: de student leert en de oudere is geholpen. Careyn is nauw betrokken.

Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in een woonzorgcentrum in Vlaardingen. Het biedt stageplaatsen aan studenten van de mbo-opleiding Dienstverlening Zorg & Welzijn. Zij worden ingezet voor extra hulp en ondersteuning aan de inwoners van de omliggende wijken. Dat kan gaan om samen boodschappen doen, een spelletje spelen of om licht huishoudelijk werk. Uiteraard ook weer samen met de oudere. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook meegaan naar de dokter of naar een bijeenkomst in het buurthuis. Zo leren de studenten de zorg en de wereld van de ouderen kennen. Tegelijk maken ze het leven van de wijkbewoners een beetje makkelijker.

Informele hulp

De werkzaamheden van de studenten vallen dus niet onder de wijkverpleging. Een indicatie is dan ook niet nodig. Iedere wijkbewoner die een steuntje in de rug nodig heeft kan er gebruik van maken. Het gaat dus om ‘informele hulp’. Careyn biedt samen met zorgorganisatie Cedrah tien stageplaatsen. In de praktijk betekent dat dat de studenten in de ochtend de route meelopen en in de middag ingezet worden voor extra aandacht en ondersteuning aan de wijkbewoners. De begeleiding gebeurt ook door beide zorgorganisaties.

Maar dat niet alleen: Careyn is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het WijkLeerbedrijf. Serap Kaynak, manager in de regio Vlaardingen: “Dit is een prachtige samenwerking. Ouderen die wat extra ondersteuning nodig hebben worden geholpen en de studenten worden voorbereid op hun nieuwe baan. Dit zijn natuurlijk studenten die we straks prima kunnen inzetten.” Haar collega van HR Widjma Jhinnoe beaamt dat: “Zo’n stageplaats heeft dus niet alleen voordelen voor de studente en de wijkbewoners. Ook wij als Careyn kunnen laten zien wat voor mooie mensen hier werken, wat voor fijne werkgever we kunnen zijn en welke goede banen we bij Careyn hebben. Zo hopen we dat de stagiaires na afloop van hun studie makkelijk doorstromen naar Careyn. Ze kunnen bijvoorbeeld aan de slag als leefondersteuner. Dat is een nieuwe functie die we steeds meer inzetten, met name bij het Volledig Pakket Thuis in de wijk. Maar misschien kiezen ze wel voor een vervolgopleiding op niveau 3. Dat is natuurlijk ook geweldig.”

Meer verbindingen

Manager Kim Verzijl van regio Schiedam wijst ook op een ander voordeel: “Kijk. Waar we met elkaar naar streven is dat er een sterker gemeenschapsgevoel gaat ontstaan. Dat mensen meer naar elkaar gaan omkijken en elkaar gaan steunen. Daarvoor zijn verbindingen nodig. Met het WijkLeerbedrijf maken we die verbindingen. Met de partners en met de inwoners van de wijk. Met jong en oud. Bedenk ook dat de studenten soms ook bij wijkbewoners komen die nog geen zorg krijgen maar het al wel moeilijk hebben. De stagiaires ondersteunen ze, stimuleren ze in hun zelfredzaamheid en betrekken ze bij de wijk. Ik vind het een prachtig initiatief en ben trots dat wij als Careyn aan kunnen bijdragen.”

Het WijkLeerbedrijf is een initiatief van ZIA, Zorg Innovatie Academie. ZIA is in het najaar 2021 opgericht als samenwerkingsverband van onderwijs, zorginstellingen, overheid en ondernemers. Ook Careyn participeert in ZIA. De partners werken in de regio Nieuwe Waterweg-Noord (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) samen aan de toekomst van zorg, welzijn en onderwijs. Naast genoemde werknemers is vanuit Careyn ook verpleegkundige Ricky Orie bij het WijkLeerbedrijf betrokken.

Foto: ZIA