afbeelding Vlaggen

Wisselingen in Raad van Bestuur Careyn

De Raad van Bestuur (RvB) van Careyn ondergaat gedurende dit jaar een aantal wisselingen.

Zo hebben de Raad van Toezicht (RvT) en CFO Ronald Thijs in goed onderling overleg besloten dat Ronald per 1 april 2023 vertrekt als lid van de RvB van Careyn. Hij zal zijn energie op andere zaken gaan richten. Ronald is ruim twee jaar werkzaam geweest voor Careyn en de RvT bedankt hem voor zijn bijdrage.

De RvT heeft begin maart Henri Janssen aangesteld als interim-CFO tot 1 januari 2024.

Daarnaast gaat Careyn in het najaar zoals gepland afscheid nemen van Marco Meerdink als bestuursvoorzitter van Careyn. Marco werkt sinds 2017 bij Careyn en hij heeft al geruime tijd geleden aangegeven in 2023 te willen stoppen vanwege het naderen van zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Marco heeft Careyn sinds zijn aantreden door een moeilijke periode heen geloodst. Onder zijn leiding is er de afgelopen jaren veel in de organisatie veranderd, waardoor Careyn nu weer gezond is, stevig op de kaart staat en klaar is voor de toekomst! De RvT waardeert dit zeer, en in het najaar zullen wij tijdens een mooie bijeenkomst officieel afscheid nemen van Marco.

De RvT zal de komende tijd op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter voor de RvB, waarna samen met deze nieuwe bestuursvoorzitter een tweede lid van de RvB gezocht zal worden.

Namens de RvT van Careyn,

Herman Bolhaar
Voorzitter