afbeelding Ondertekening Onue

ZorgSpectrum sluit zich aan bij het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe)

Samen voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Op donderdag 6 april werd de samenwerkingsovereenkomst tussen het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe) en zorgorganisatie ZorgSpectrum ondertekend. Hiermee zet het ONUe de volgende stap op weg naar toekomstbestendige ouderenzorg. ONUe is een netwerk van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en gedragswetenschappers werkzaam bij Careyn, AxionContinu, De Rijnhoven en ZorgSpectrum, die in de eerstelijn zorg verlenen aan kwetsbare ouderen op verzoek van de huisarts. Met deze samenwerking is ONUe één centraal aanspreekpunt voor andere zorgverleners.

Juiste zorg op juiste plek
Door ONUe krijgen cliënten de juiste zorg op de juiste plek. Via de huisarts wordt, wanneer nodig, hulp ingeschakeld van een specialist. Hierdoor zijn ziekenhuisopnames en doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis minder frequent noodzakelijk en worden crisissituaties voorkomen of sneller opgelost. Daarnaast kan het verloop van een eventuele doorstroom richting intramurale opname versoepeld worden.

Mobiele geriatrische teams ontlasten huisartsen in regio
Het netwerk van specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen dat in 2019 van start ging, helpt inmiddels meer dan tachtig huisartsenpraktijken in de regio Utrecht. Ze vormen, samen met de casemanagers dementie, mobiele geriatrische teams. Allemaal met als doel huisartsen in de regio te ontlasten in de ondersteuning van thuiswonende ouderen met complexe hulpvragen

Praktijkdruk
Huisartsen zijn blij met de samenwerking met ONUe. Acute problemen verhogen de werkdruk op de toch al volle praktijken. Het gebeurt regelmatig dat er dringend een plek moet worden gezocht voor een oudere cliënt bij wie de thuissituatie nijpend wordt. Dan is het fijn om een snelle lijn met een specialist ouderengeneeskunde te hebben aan wie je advies kunt vragen of bij wie je patiënt snel terecht kan voor hulp.

Vraaggericht
De specialisten ouderengeneeskunde zijn gespecialiseerd in het verbeteren en behouden van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van ouderen met complexe problemen en een of meerdere chronische aandoeningen zoals Parkinson, reuma of dementie. Dat geldt ook voor de inzet van GZ-psychologen bij problemen met een psychische achtergrond. Zij bekijken de situatie vanuit een breder perspectief, gaan bij ouderen op huisbezoek en kunnen zo een goede inschatting maken van wat de oudere precies nodig heeft. Ze stellen een behandelplan op dat zich richt op gezondheid, zelfredzaamheid, welbevinden en voorkomen van crisissituaties.

Het netwerk werkt
Het netwerk werkt goed, dat bewijzen de resultaten van een onderzoek dat in 2022 onder huisartsen in Utrecht-Stad hebben uitgevoerd. Dankzij ONUe is 69% van de (onterechte) verwijzingen naar de 2e lijn voorkomen, is het aantal consulten bij ONUe-behandelaars met 80% gestegen en heeft 95% van de huisartsenpraktijken in Utrecht-Stad cliënten naar ONUe doorverwezen. ONUe heeft er niet alleen voor gezorgd dat er minder bedden in VVT-instellingen worden bezet, het netwerk bespaart ook zorgkosten omdat ouderen met een complexe problematiek langer thuis kunnen blijven wonen.

Klik hier voor meer informatie over ONUe.