Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Elke cliënt die valt onder de Wet zorg en dwang heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon. Die kan u bijvoorbeeld uitleg geven over uw rechten, gesprekken voorbereiden of ondersteunen als u een klacht heeft. Goed om te weten: de cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en de informatie die u met elkaar deelt is altijd vertrouwelijk.

Onvrijwillige zorg

Als een cliënt zorg krijgt tegen zijn of haar wil of tegen de wil van de vertegenwoordiger, dan noemen we dat 'onvrijwillige zorg'. Zorg dus onder dwang. Onvrijwillige zorg kan over van alles gaan. Geen medicatie willen innemen bijvoorbeeld. Of geen zin hebben in een bepaalde medische controle of douchebeurt. Maar ook als een cliënt wordt beperkt in bepaalde gewoontes kan dit een vorm van onvrijwillige zorg zijn.

Voor dat soort situaties is er de Wet zorg en dwang (Wzd). Kern van die wet: een cliënt krijgt zorg op vrijwillige basis, tenzij het écht niet anders kan. Onvrijwillige zorg of opname wordt zoveel mogelijk voorkomen. Is dat toch nodig, dan wordt een zorgvuldig stappenplan doorlopen.
De Wzd geldt niet alleen in een zorginstelling of kleinschalige woonvorm. Ook thuis of op een dagopvang is de wet van toepassing. 

Voor wie?

Geldt deze wet voor iedereen die bij Careyn in zorg is? Nee. De Wet zorg en dwang (afgekort Wzd) is speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking of met een ‘psychogeriatrische’ aandoening. Bij zo’n psychogeriatrische aandoening gaat het veelal om dementie, maar het kan ook gaan om een niet aangeborenhersenletsel of bijvoorbeeld de ziekte van Huntington.
Overigens: Careyn vindt het natuurlijk ook belangrijk dat bij andere cliënten zorg op vrijwillige basis wordt verleend.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Elke cliënt die valt onder de Wzd heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon. Die kan u bijvoorbeeld uitleg geven over uw rechten, gesprekken voorbereiden of ondersteunen als u een klacht heeft. Goed om te weten: de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en de informatie die u met elkaar deelt is altijd vertrouwelijk.

Praktische informatie