Een officiële klacht indienen

Onze medewerkers willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kunnen zaken niet goed gaan of anders lopen dan u verwacht. Dan horen we dat graag. We kunnen dan zo mogelijk samen met u naar een oplossing zoeken. Veelal kunnen we dan direct iets aan de situatie doen. Wilt u direct een officiële klacht indienen? Dat kan natuurlijk ook.

Klachtenfunctionaris

Komt u er samen in gesprek met de medewerker of leidinggevende niet uit of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal uw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.

U kunt natuurlijk ook onze klachtenfunctionaris bellen of mailen:
Telefoon: 06 - 23 94 67 47
E-mail: klachten@careyn.nl

Een brief schrijven kan ook. Stuur deze naar:
Klachtenfunctionaris Careyn
Antwoordnummer 27
3100 VB Schiedam

Klachtencommissie

U kunt ook om een onafhankelijke uitspraak vragen over uw klacht. Dat kan bij de externe, onafhankelijke Klachtencommissie KVVU. Het oordeel van de KVVU is een belangrijk advies aan de raad van bestuur van Careyn. De raad van bestuur besluit vervolgens of hij het oordeel van de klachtencommissie wel of niet over neemt.

Als u het niet eens bent met het besluit van de raad van bestuur dan kunt u uw klacht sturen naar de Geschillencommissie voor Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Dat kan ook als u erg lang moet wachten op een uitspraak over uw klacht.
Meer informatie over deze stap leest u op www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klachten in het kader van de Wet zorg en dwang

Klachten over onvrijwillige zorg worden behandeld door de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). De KCOZ is een landelijke klachtencommissie. Deze oordeelt vooral over beslissingen die gaan over:

  • de wilsbekwaamheid van een cliënt;
  • onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen / uit te voeren;
  • verlof of ontslag van cliënten die niet vrijwillig zijn opgenomen.

De KCOZ beslist meestal binnen 2-4 weken na ontvangst van de klacht. Zo nodig kan de maatregel waarover de klacht gaat, gestopt worden tot na de beslissing. Het besluit van de KCOZ is definitief. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u dat binnen 6 weken aan de burgerlijke rechter melden en vragen wat de rechter ervan vindt. Meer informatie vindt u op: www.kcoz.nl

Klachten voor de KCOZ kunt u mailen naar: bestuurssecretariaat@careyn.nl
Per post:
Careyn
T.a.v. het Bestuurssecretariaat
Postbus 900
3100 AX Schiedam

Documentatie