Dagbehandeling regelen

Enkele dagdelen naar het zorgcentrum voor begeleiding én behandeling

Dagbehandeling vindt meestal in groepsverband plaats. Het verschil met dagbesteding is dat er sprake is van intensievere begeleiding én behandeling. Daar kan dan ook persoonlijke verzorging (ondersteunen bij toiletgang e.d) en verpleging bij horen. Maar ook een logopedist of een fysiotherapeut kan ingeschakeld worden. Ook eten en drinken maken onderdeel uit van behandeling in groepsverband. U hoeft hier dus niet extra voor te betalen.

Indicatie

Voor dagbehandeling heeft een u een indicatie voor Wlz-zorg nodig. Die indicatie regelt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een huisarts of een wijkverpleegkundige kan u altijd helpen bij de aanvraag van zo’n indicatie.
Afhankelijk van uw situatie en mogelijkheden kan vervoer van en naar de dagbehandeling deel uitmaken van uw indicatie.

Aanmelden

Als u beschikt over een Wlz-indicatie voor dagbehandeling, dan kunt u contact opnemen met Careyn Klantenservice (088 - 123 99 88) of rechtstreeks met een van onze activiteitencentra.