Dagbehandeling regelen

Enkele dagdelen naar het zorgcentrum voor begeleiding én behandeling

Dagbehandeling vindt meestal in groepsverband plaats. Het verschil met dagbesteding is dat er sprake is van intensievere begeleiding én behandeling. Daar kan dan ook persoonlijke verzorging (ondersteunen bij toiletgang e.d) en verpleging bij horen. Maar ook een logopedist of een fysiotherapeut kan ingeschakeld worden. Ook eten en drinken maken onderdeel uit van behandeling in groepsverband. U hoeft hier dus niet extra voor te betalen.

Indicatie

Voor deelname aan de dagbehandeling heeft u een ‘indicatie’ of ‘verwijzing’ nodig. Waar u die aanvraagt is afhankelijk van uw situatie. Het beste is dit met uw huisarts of specialist te bespreken. Er zijn twee mogelijkheden: via de Wet langdurige zorg (Wlz) of via de Zorgverzekeringswet.

Voor dagbehandeling heeft u in de meeste gevallen een indicatie voor Wlz-zorg nodig. Die indicatie regelt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een huisarts of een wijkverpleegkundige kan u altijd helpen bij de aanvraag van zo’n indicatie.
Afhankelijk van uw situatie en mogelijkheden kan vervoer van en naar de dagbehandeling deel uitmaken van uw indicatie.

Als uw huisarts echter meent dat u zogenaamde ‘GZSP’-zorg nodig heeft, dan hoeft u geen Wlz-indicatie aan te vragen. Van uw huisarts krijgt u dan een verwijsbrief. De dagbehandeling wordt dan door de zorgverzekeraar vergoed. Let op: er wordt dan wel  aanspraak gedaan op uw eigen risico.
GZSP staat voor: geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen. Het gaat om behandeling van lichamelijke klachten, psychische klachten en/of gedragsproblematiek.

Aanmelden

Als u beschikt over een Wlz-indicatie voor dagbehandeling of een verwijzing van uw huisarts, dan kunt u contact opnemen met Careyn Klantenservice (088 - 123 99 88) of rechtstreeks met een van onze activiteitencentra.