Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Compliment of klacht

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Een compliment? Dat waarderen wij zeer! Een klacht? Wij horen het graag!

Tevreden?

Bent u tevreden over onze dienstverlening en wilt u een compliment achterlaten voor een van onze medewerkers of teams? Dat waarderen wij zeer. U kunt uw compliment hier achterlaten en wij zullen ervoor zorgen dat het bij de juiste persoon of afdeling terecht komt.

Beter nog: u kunt uw positieve ervaringen met Careyn ook melden via de website www.zorgkaartnederland.nl.

Tips voor onze dienstverlening?

Careyn staat voor persoonlijke zorg en goede dienstverlening. Wie kan ons beter helpen deze dienstverlening te verbeteren dan u? Daarom nodigen wij u uit om onze dienstverlening te helpen verbeteren. Hoe kunnen wij u beter van dienst zijn? Geef uw tip hier door.

Niet tevreden over Careyn? Wij horen het graag!

Onze medewerkers willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kunnen zaken niet goed gaan of anders lopen dan u verwacht. Dan horen we dat graag. We kunnen dan zo mogelijk samen met u naar een oplossing zoeken. We zien graag dat u uw onvrede eerst met een medewerker of leidinggevende bespreekt. Veelal kunnen we dan direct iets aan de situatie doen.

Bent u ergens niet zo tevreden over en wilt u ons dit laten weten?

Als u ergens niet zo tevreden bent kunt u ons dat hier laten weten. Hierbij kunt u denken aan situaties waarvan u vindt dat deze anders of beter zouden kunnen maar waarbij bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris niet nodig is. De verantwoordelijke binnen Careyn zal hierover met u contact opnemen.

Een officiële klacht indienen, hoe doet u dat?

Komt u er samen in gesprek met de medeweker of leidinggevende niet uit of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal uw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.

U kunt onze klachtenfunctionaris bellen of mailen:
T: 06-23946747
M: klachten@careyn.nl (of gebruik het klachtenformulier)

Een brief schrijven kan natuurlijk ook. Stuur deze naar:
Klachtenfunctionaris Careyn
Antwoordnummer 27
3100 VB Schiedam

Klachtencommissie

U kunt ook om een onafhankelijke uitspraak vragen over uw klacht. Dat kan bij de externe, onafhankelijke Klachtencommissie KVVU. Het oordeel van de KVVU is een belangrijk advies aan de raad van bestuur van Careyn. De raad van bestuur besluit vervolgens of hij het oordeel van de klachtencommissie wel of niet over neemt.

Als u het niet eens bent met het besluit van de raad van bestuur dan kunt u uw klacht sturen naar de Geschillencommissie voor Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Dat kan ook als u erg lang moet wachten op een uitspraak over uw klacht.
Meer informatie over deze stap leest u op www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klachten in het kader van de Wet zorg en dwang

Klachten over onvrijwillige zorg worden behandeld door de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). De KCOZ is een landelijke klachtencommissie. Deze oordeelt vooral over beslissingen die gaan over:

  • de wilsbekwaamheid van een cliënt;
  • onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen / uit te voeren;
  • verlof of ontslag van cliënten die niet vrijwillig zijn opgenomen.

De KCOZ beslist meestal binnen 2-4 weken na ontvangst van de klacht. Zo nodig kan de maatregel waarover de klacht gaat, gestopt worden tot na de beslissing. Het besluit van de KCOZ is definitief. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u dat binnen 6 weken aan de burgerlijke rechter melden en vragen wat de rechter ervan vindt. Meer informatie vindt u op: www.kcoz.nl

Klachten voor de KCOZ kunt u mailen naar: bestuurssecretariaat@careyn.nl
Per post:
Careyn t.a.v. het Bestuurssecretariaat
Postbus 900
3100 AX Schiedam

Klachtenreglement

Careyn is aangesloten bij de KVVU en volgt diens klachtenprocedure. U kunt het reglement daar downloaden.

Meer informatie?

In deze folder staan alle stappen nog eens helder en uitgebreider uitgelegd.
Mocht u nog vragen hebben over het indienen van een klacht of meer informatie wilt, dan kunt u altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Deel deze pagina:

Contact