Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Mobiel Geriatrisch Team Utrecht Stad

MGT: ziekte- en zorgdiagnostiek bij thuiswonende ouderen; advisering bij behandeling; consultatie specialist ouderengeneeskunde bij geriatrische problematiek.

Verwijzer? Bel 088-1239910

Ons team

Specialisten ouderengeneeskunde

  • Analyse en advies van complexe problemen bij de geriatrische cliënt;
  • Zowel op somatisch als op psychogeriatrisch terrein;
  • Consultatie in thuissituatie of telefonisch intercollegiaal overleg.

Psychologen

  • Diagnostiek bij vermoeden van dementie;
  • Probleemgedrag: analyse en behandeling van cliënt middels mantelzorger en/of omgeving;
  • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsproblemen bij cliënten met dementie.

Casemanagers dementie

  • Gespecialiseerde trajectbegeleiding voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers;
  • Probleemanalyse en begeleiding van cliëntsysteem (psycho-educatie/ familiegesprekken);
  • Multidisciplinaire benadering met terugkoppeling aan eerstelijns hulpverleners.

Aanvullend kan er vanuit het Advies- en Behandelcentrum van Careyn de volgende disciplines ingeschakeld worden:

Zij kunnen de cliënt indien nodig ook in de thuissituatie behandelen.

Verwijzing en contact

Voor meer informatie over de verwijsprocedure, wachttijden of overleg voorafgaand aan de aanmelding kunt u contact opnemen met onze artsenpraktijk:

Artsenpraktijk Careyn Utrecht
T.a.v. Mobiel Geriatrisch Team
Indusdreef 5
3564 GV Utrecht

Tel: 088-1239910
Fax: 010-4590494
E-mail: artsenpraktijk@careyn.nl
Zorgmail: careynmedici@zorgmail.nl

Verwijzen via Zorgdomein

Nog geen ZorgDomein?

Meldt u hier aan: 

Inloggen in ZorgDomein

Klik hier

Zorg vinden

MGT of specialist ouderengeneeskunde

Filter op: Careyn
Kies voor: Advies-behandelcentrum Utrecht Stad
Selecteer: verwijsafspraak consult met specialist ouderengeneeskunde

Psycholoog

Filter op: Careyn
Kies voor: Advies-behandelcentrum Utrecht Stad
Selecteer: verwijsafspraak consult GZ-psycholoog (ouderenzorg)

Fysio- en oefentherapie

Filter op: Careyn
Kies voor: Advies-behandelcentrum Utrecht Stad
Selecteer: verwijsafspraak fysiotherapie (ouderenzorg)

Ergotherapie

Filter op: Careyn
Kies voor: Advies-behandelcentrum Utrecht Stad
Selecteer: verwijsafspraak ergotherapie (ouderenzorg)
Of: verwijsafspraak ondersteuning bij hulpmiddelen, woning en vervoer

Logopedie

Filter op: Careyn
Kies voor: Advies-behandelcentrum Utrecht Stad
Selecteer: verwijsafspraak logopedie (ouderenzorg)

Locaties met Mobiel Geriatrisch Team Utrecht Stad

Deel deze pagina:

Contact