Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Mobiel Geriatrisch Team Utrecht Stad

MGT: ziekte- en zorgdiagnostiek bij thuiswonende ouderen; advisering bij behandeling; consultatie specialist ouderengeneeskunde bij geriatrische problematiek.

Verwijzer? Bel 088-1239910

Ons team

Specialisten ouderengeneeskunde

 • Analyse en advies van complexe problemen bij de geriatrische cliënt;
 • Zowel op somatisch als op psychogeriatrisch terrein;
 • Consultatie in thuissituatie of telefonisch intercollegiaal overleg.

Psychologen

 • Diagnostiek bij vermoeden van dementie;
 • Probleemgedrag: analyse en behandeling van cliënt middels mantelzorger en/of omgeving;
 • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsproblemen bij cliënten met dementie.

Casemanagers dementie

 • Gespecialiseerde trajectbegeleiding voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers;
 • Probleemanalyse en begeleiding van cliëntsysteem (psycho-educatie/ familiegesprekken);
 • Multidisciplinaire benadering met terugkoppeling aan eerstelijns hulpverleners.

Aanvullend kan er vanuit het Advies- en Behandelcentrum van Careyn de volgende disciplines ingeschakeld worden:

 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedie

Zij kunnen de cliënt indien nodig ook in de thuissituatie behandelen.

Verwijzing en contact

Voor meer informatie over de verwijsprocedure, wachttijden of overleg voorafgaand aan de aanmelding kunt u contact opnemen met onze artsenpraktijk:

Artsenpraktijk Careyn Utrecht
T.a.v. Mobiel Geriatrisch Team
Indusdreef 5
3564 GV Utrecht

Tel: 088-1239910
Fax: 010-4590494
E-mail: artsenpraktijk@careyn.nl

Voor meer informatie over behandeling in de thuissituatie door de fysiotherapeut, ergotherapeut en/ of logopedie kunt u contact opnemen met het paramedisch secretariaat:
T 030 25 88 725
E secretariaat.paramedici@careyn.nl

Locaties met Mobiel Geriatrisch Team Utrecht Stad

Deel deze pagina:

Contact