Ergotherapie Utrecht-Stad

Koken, werken, aankleden of boodschappen doen. We doen het allemaal en we hoeven er nauwelijks bij na te denken. Maar soms gaat het niet meer vanzelf, bijvoorbeeld als u ziek bent, een beperking heeft of omdat u een dagje ouder wordt. Het lukt dan niet meer om de dagelijkse werkzaamheden zelfstandig en veilig uit te voeren. Voor die mensen is Careyn Ergotherapie.

Ergotherapie bij Careyn

Ergotherapie Utrecht-Stad

Vanuit onze zorgcentra Careyn Rosendael, Careyn Swellengrebel en Careyn Nieuw Tamarinde wordt in de hele stad Utrecht eerstelijns ergotherapie geboden. Dat betekent dat iedereen er gebruik van kan maken. Ook wanneer u dus niet in ons zorgcentrum woont.

Bij u thuis of bij ons op de praktijk
De ergotherapeut van Careyn komt over het algemeen bij u thuis. Dat kan voor u soms prettig zijn. Maar u kunt er ook voor kiezen om bij ons op de locatie te komen. Het is voor ons dan makkelijker hulpmiddelen te demonstreren of uit te proberen, zoals bij het hulpmiddelenspreekuur steunkousen. U kunt er bijvoorbeeld ook oefenen met een rollator of een scootmobiel.

Hoe wij werken

Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en problemen zijn, zoekt de ergotherapeut samen met u naar oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld door het opnieuw of anders leren uitvoeren van activiteiten.
Daarnaast adviseert de ergotherapeut over hulpmiddelen en woningaanpassingen. Zo kunt u beter met uw beperkingen omgaan en kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Ook de mantelzorgers krijgen aandacht en adviezen. Dat vinden we belangrijk bij Careyn.

Scootmobieltraining
Wist u dat we op Nieuw Tamarinde de beschikking hebben over een oefenscootmobiel? Heeft u een scootmobiel en voelt u zich onzeker bij het rijden? Heeft u moeite met het parkeren van de scootmobiel in de stalling? Wilt u weten of een scootmobiel wat voor u is en of u er mee overweg kunt? De ergotherapeuten bekijken samen met u of dit wat voor u is. Ook kunnen we u, indien nodig, helpen met de aanvraag van uw eigen scootmobiel bij de het gemeentelijk Wmo-loket.
Het is ook mogelijk om bij u thuis te kijken hoe u met uw scootmobiel om kunt gaan met lastige situaties in uw eigen directe omgeving.

Waarom kiezen voor Careyn ergotherapie?

Alle ergotherapeuten van Careyn Utrecht-Stad hebben veel kennis op het gebied van aandoeningen en ziektes bij de ouder wordende mens. Vaak werken ze ook in de verpleeghuizen. Juist daarom zijn ze ook gewend om nauw samen te werken met andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut, logopedist, een psycholoog, casemanager of een arts. Als er extra expertise nodig is, kunnen ze die dus makkelijk inschakelen.

Onze ergotherapeuten behandelen volwassenen en ouderen met verschillende problematieken. Hierbij valt te denken aan artrose, cva, gebroken heup, parkinson, dementie of problemen met de belastbaarheid zoals bij long-covid. Vaak gaat het ook om meerdere aandoeningen tegelijk. Soms zijn er cognitieve problemen. Dat is bijvoorbeeld als er sprake is van vergeetachtigheid, als u zich lastig kunt concentreren of niet op woorden kunt komen. Onze ergotherapeuten zijn daarin gespecialiseerd en helpen u op een heel praktische manier daarmee om te gaan.
In dit document (pdf) leest u meer over onze doelgroepen en specialismen. In deze flyer leest u meer over ergotherapie bij dementie.

En natuurlijk: al onze ergotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Praktische informatie

 • Ergotherapie is in principe direct toegankelijk. We noemen dat 'eerstelijnszorg'. Dat betekent dat u niet eerst langs een huisarts of specialist hoeft. Toch is het goed om dit met uw huisarts te bespreken. Sommige verzekeraars stellen zo'n verwijzing namelijk als eis. Bovendien staat op zo'n verwijzing informatie die voor ons belangrijk is. Over uw aandoening bijvoorbeeld en over de exacte hulpvraag.

  Overleg dus vooraf met uw huisarts. De verwijzing kan door uw huisarts eventueel direct naar ons gestuurd worden. Zodra de verwijzing binnen is en er plaats is in de agenda van één van de therapeuten, neemt het secretariaat contact op om een afspraak te maken.

  Heeft u zelf een verwijzing meegekregen, dan kunt u ons secretariaat zelf bellen op 030 - 25 88 725. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

 • Ergotherapie wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Standaard krijgt u tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Soms heeft u recht op meer uren, bijvoorbeeld door een aanvullende verzekering.
  Let op: als u gebruik maakt van zorg vanuit het basispakket, dan geldt het wettelijk verplicht eigen risico. Als uw eigen risico nog niet opgemaakt is moet u een deel zelf betalen.
  Informeer vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar of kijk op uw polis.

 • Careyn Ergotherapie Utrecht Stad
  Secretariaat Paramedici
  Indusdreef 5
  3564 GV Utrecht
  E-mail: secretariaat.paramedici@careyn.nl
  Telefoon: 030-2588725 / 06-83078902
  Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur