Nieuwbouwtraject Careyn Rozenhof

Careyn wil altijd de juiste zorg en ondersteuning bieden. Op de plek van het huidige verpleeghuis Rozenhof bouwen we daarom een nieuw Rozenhof met de modernste zorgvoorzieningen. Naast het nieuwe woonzorgcomplex, laten we een appartementencomplex realiseren. Op deze pagina leest u meer over de plannen, het ontwerp, de planning en hoe we u op de hoogte houden.

Neem contact op

Nieuwbouwtraject Rozenhof
Anjerlaan 49
2671 KH Naaldwijk

Locatie uitgelicht

afbeelding van Nieuwbouwtraject Careyn Rozenhof

Het huidige Woonzorgcentrum Rozenhof aan de Anjerlaan in Naaldwijk is al sinds 1965 een thuis voor bewoners met een psycho-geriatrische zorgvraag, zoals dementie. Het bestaande gebouw is verouderd en past niet meer bij de moderne zorgverlening die Careyn wil leveren. Onderzoek toonde aan dat renovatie van het bestaande gebouw niet de gewenste verbetering voor het pand en haar bewoners oplevert. Daarom gaat Careyn Rozenhof vervangen door nieuwbouw op dezelfde locatie. Dit gebeurt in fasen. Hierdoor kunnen de huidige bewoners in het oude Rozenhof blijven wonen tot het nieuwe gebouw klaar is. 

Plannen nieuwe Rozenhof

In maart 2023 tekenden de gemeente Westland en Careyn een anterieure overeenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de sloop, de nieuwbouw van het woonzorgcentrum en de bouw van een appartementencomplex naast het zorggebouw. 

Binnen de overeenkomst is ruimte voor het realiseren van een nieuw woonzorgcentrum dat bestaat uit maximaal vijf bouwlagen met op de begane grond een ontmoetingsruimte. In het naast gelegen appartementencomplex worden woningen in verschillende prijsklassen gerealiseerd. 

Momenteel wordt het Programma van Eisen uitgewerkt. Hierna kan de architectenselectie plaatsvinden om tot een daadwerkelijk ontwerp te komen.

Verschillende fasen: één keer verhuizen
De bewoners van Rozenhof zijn kwetsbare ouderen. We vinden het belangrijk dat zij zo min mogelijk overlast ervaren van sloop en nieuwbouw. We willen de sloop-nieuwbouw daarom in fasen uitvoeren. Het huidige Rozenhof wordt eerst deels gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte wordt vervolgens het nieuwe woonzorgcentrum gebouwd. Nadat de bewoners van het huidige Rozenhof verhuisd zijn naar de nieuwbouw, kan het resterende deel van het huidige Rozenhof gesloopt worden. Op de daarmee vrijgekomen ruimte kan de bouw van de woningbouw beginnen.

Communicatie en participatie

Careyn weet dat de nieuwbouw impact heeft op de omgeving van Rozenhof. Zowel op de bewoners en de medewerkers, als op de directe omwonenden. We vinden het daarom belangrijk dat we u goed informeren over wat er gebeurt. In 2021 en 2022 organiseerden we daarom bijeenkomsten voor bewoners, familieleden en omwonenden. Ook hebben we een klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit omwonenden die graag verder meedenken over de plannen en de aansluiting op de buurt. Laat het ons weten als u hier ook aan wilt deelnemen [link toevoegen]. 

Voor de uitwerking van de plannen (ontwerp) van het woonzorgcentrum richt Careyn een ‘ontwerpteam’ in bestaande uit aantal zorgmedewerkers, projectleider en externe adviseurs.

Rozenhof Naaldwijk4

Impressie nieuwbouwtraject

afbeelding Bovenaanzicht Nieuw Woonzorgcentrum En Woongebouw
Ontwikkelaar
Bovenaanzicht nieuw woonzorgcentrum en woongebouw
afbeelding 3D Beeld Woonzorgcentrum
Ontwikkelaar
3D-beeld woonzorgcentrum
afbeelding Doorsnede Nieuw Woonzorgcentrum
Ontwikkelaar
Doorsnede nieuw woonzorgcentrum

Aanmelden nieuwsbrief

Door het vakje aan te vinken geeft u Careyn toestemming om de hierboven ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken voor de nieuwsbrief. Deze gegevens delen wij uiteraard nooit met derden.

Gerelateerde locaties