afbeelding Vpt Beeld

Careyn start in Woerden en Abcoude met het ‘Volledig Pakket Thuis’

De ouderenzorg in Nederland staat onder druk. Careyn zoekt daarom naar oplossingen om die zorg toekomstbestendig te maken. ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ is daarbij het uitgangspunt. Dat heeft geresulteerd in het bieden van het ‘volledig pakket huis’ aan de inwoners van Woerden en Abcoude. Daarmee hoeven zij niet meer te verhuizen om toch langdurige zorg en ondersteuning te krijgen.

Zo’n Volledig Pakket Thuis is een compleet pakket van welzijn, zorg en servicediensten. Naast verpleging en verzorging hoort daar bijvoorbeeld ook huishoudelijke ondersteuning en een maaltijdvergoeding bij. En als het kan worden ook nieuwe technologische hulpmiddelen ingezet. Dat alles wordt volledig afgestemd op de situatie van de cliënt. Bij Careyn noemen ze dat ook wel ‘passende zorg’.

Niet iedereen komt voor een ‘VPT’ in aanmerking. Daar is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg voor nodig. Zorgmanager Wilma van Doorn: “het gaat dan om dezelfde indicatie als bij een opname in een verpleeghuis. Dat zegt dus iets over de mate van ondersteuning die iemand nodig heeft. Verhuizing is dan niet nodig. De zorg komt dus naar de cliënten toe.” Toch wordt er bij Careyn bewust niet over ‘verpleeghuiszorg’ gesproken. Van Doorn: “Het is andere zorg, anders georganiseerd en met minder regels.”

Helemaal nieuw is de nieuwe dienst niet voor Careyn. Zo wordt het Volledig Pakket Thuis al geleverd aan bewoners van Het Hofplein bij Careyn Weddesteyn. Zorgmanager Paula Geurkink: “Maar daarvoor moesten de cliënten wel verhuizen. Bij het VPT in de wijk hoeft dat niet. Zij kunnen gewoon op het eigen adres blijven wonen. Met de vertrouwde mensen en voorzieningen in de buurt.” Daarnaast werd begin 2023 al gestart met ‘VPT in de wijk’ in vijf andere plaatsen. En dat bleek een succes. Van Doorn: “De cliënten zijn tevreden, Careyn is tevreden en de medewerkers werken met alle plezier in zo’n team. Er blijkt bijvoorbeeld veel meer tijd voor persoonlijke aandacht. Even een kopje koffie en bijkletsen kan dan gewoon weer.” Dat komt ook omdat Careyn veel meer kijkt naar wat iemand nog zelf kan. Of met hulp van de partner, familie, buren of vrijwilligers. Van Doorn: “Als mensen de dingen weer zelf kunnen, dan zie je vaak dat dat een positief effect heeft op het totale welbevinden. Het versterkt het gevoel weer grip te hebben op het eigen leven. Dat is vaak mooi om te zien.”

Het 'volledig pakket thuis' is vanaf 1 oktober mogelijk voor inwoners van Woerden en Abcoude. Meer informatie vindt u op de pagina volledig pakket thuis.