afbeelding Ontmoetingscentrum Woerdblok

Dagverzorging Woerdblok wordt ‘Ontmoetingscentrum’

Careyn transformeert in samenwerking met de gemeente Westland Dagverzorging Woerdblok in Naaldwijk tot een nieuw ontmoetingscentrum. Laagdrempeliger, met een uitbreiding van het aantal plekken, meer en andere begeleiding en bovenal: in het nieuwe centrum staat ‘de ontmoeting’ centraal.

Iedereen in Naaldwijk kent wel de moderne woontorens op het Schiereiland. De fraaie gebouwen met de ronde vormen springen direct in het oog als je vanuit de richting Monster het dorp binnenrijdt. Zorgorganisatie Careyn beschikt er over vier groepswoningen, een groot aantal zorgappartementen en een teampost voor wijkverpleging. Maar daarnaast is op de begane grond ook Dagverzorging Woerdblok gevestigd. Dat is een plek waar ouderen met een behoefte aan veiligheid en structuur de dag kunnen doorbrengen. Onder professionele begeleiding van Careyn uiteraard. Die dagverzorging krijgt vanaf 15 januari 2024 een ander, opener karakter.

Begeleiding voor mensen thuis

Manager Zorg Petra van Dijk legt het uit: “De dagverzorging nu is er voor mensen met een indicatie voor verpleeghuiszorg. Ze krijgen die zorg vaak ter overbrugging naar een opname. Maar zo’n Wlz-indicatie krijg je niet zomaar. Dat betekent dat veel ouderen, bijvoorbeeld met beginnende dementie, er geen gebruik van kunnen maken. En dat is jammer, want juist voor de ouderen die thuis blijven wonen zijn meer en andere begeleidingsvormen nodig. Want ook bij Careyn vinden we: de zorg moeten we leveren waar dat kan en waar de oudere dat wil. En dat is dus toch vooral op het huisadres. Met de vertrouwde mensen om hun heen en de bekende voorzieningen in de buurt.”

Careyn heeft daarom met de gemeente geregeld dat de dagverzorging ook voor andere mensen opengesteld wordt. Ook dan is overigens een indicatie nodig, maar veel meer inwoners zullen in aanmerking komen voor zo’n ‘Wmo-beschikking’. Die is ook veel makkelijker en sneller via het gemeenteloket aan te vragen. Het gaat dan vooral om mensen met beginnende of al gevorderde dementie. Maar ook inwoners van Naaldwijk en omgeving met andere geheugenproblemen kunnen er terecht. Van Dijk: “En ook mensen met een WLZ indicatie blijven natuurlijk welkom”.

Ontmoeting

Maar dat is zeker niet het enige dat gaat veranderen. Van Dijk: “Het is niet voor niets dat we de dagverzorging een andere naam geven. Het wordt echt een ontmoetingscentrum. We willen de verbindingen tussen mensen versterken. Niet alleen tussen de deelnemers, maar juist ook de verbinding met iedereen om hen heen. Denk aan de familie, de buren of de vrijwilligers. Zij staan in het ontmoetingscentrum net zo centraal als de deelnemers. Door ze extra te ondersteunen voorkomen we dat ze bijvoorbeeld overbelast raken. En het zorgt er ook voor dat de persoon met dementie in contact met anderen blijft. Dat is heel belangrijk.”

Gefaseerd opstarten

Ook de overheid erkent inmiddels het belang van ontmoetingscentra. Zo staat in de Nationale dementiestrategie 2021-2030 van het Ministerie van VWS dat iedereen in Nederland gebruik zou kunnen maken van ontmoetingscentra. Van Dijk: “We zijn ook zeker niet het eerste ontmoetingscentrum, maar we zijn er wel trots op dat we hier nu mee kunnen starten”.

Die start zal in fases verlopen. Het eerste halfjaar wordt gebruikt om het aantal plekken en de inzet van speciale deskundigen uit te breiden. Zo werken er in de nabije toekomst ook een beweegagoog en een psycholoog. Bewegen stimuleert immers het brein. Daarna zal het ontmoetingscentrum steeds meer vorm gaan krijgen. Met spreekuren, informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen en andere manieren om de mantelzorgers te ondersteunen. Ook zal het activiteitenprogramma van de deelnemers een andere focus krijgen. “Dan gaan we veel meer kijken hoe we de verbinding van de persoon met dementie en de samenleving kunnen versterken. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Je kunt je voorstellen dat iemand die altijd in de kassen gewerkt heeft daar best wat werkzaamheden kan en wil verrichten. Vaak zie je mensen dan helemaal opleven. Om dat te realiseren zullen we ook de samenwerking met andere lokale organisaties versterken.”

Manager van Dijk: “We voelen ons als Careyn van oudsher zeer nauw verbonden met de inwoners van Naaldwijk. Met dit Ontmoetingscentrum versterken we die verbondenheid én – en dat vind ik nog veel mooier -  de verbondenheid van de inwoners met elkaar. Ik vind het prachtig om daaraan bij te dragen.”

Klik hier voor meer informatie over Ontmoetingscentrum Woerdblok