Mobiel Geriatrisch Team Utrecht-Stad

Het Mobiel Geriatrisch Team (MGT) in Utrecht is gespecialiseerd in ziekte- en zorgdiagnostiek bij thuiswonende ouderen. Maar ook advisering bij behandeling en consultatie ouderengeneeskunde bij geriatrische problematiek. Geriatrie richt zich op diagnostiek en behandeling van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen.

afbeelding

Wat doet het Mobiel Geriatrisch Team?

Het Mobiel Geriatrisch Team bestaat uit verschillende specialisten. Gezamenlijk hebben zij zeer veel kennis over de zorg voor kwetsbare ouderen. En dat is nodig, want de zorg voor ouderen kan complex zijn. Als er meerdere aandoeningen zijn bijvoorbeeld. Of als er ook psychische problemen rond het ouder worden spelen. Het Mobiel Geriatrisch Team is zeer ervaren in de advisering en behandeling in dat soort complexe situaties.

Soms volstaat het adviseren van een huisarts. Die kan het team daarvoor inschakelen. Maar soms ook bezoekt het team u thuis. Uw situatie wordt dan in kaart gebracht. Ze praten met u, onderzoeken u, doen verschillende tests en checken de medicatie. Ook bespreken ze dit met de huisarts, mantelzorger of een naaste. Om uiteindelijk een antwoord te formuleren op de vraag: “Wat kunnen we doen?” Deze vraag beantwoorden we met een plan van aanpak, zodat u gerichte zorg krijgt.

De zorgspecialisten van het Mobiel Geriatrisch Team

Enige voorbeelden van wat zij doen

Specialisten ouderengeneeskunde

  • Analyse en advies van complexe problemen;
  • Zowel somatisch als psychogeriatrisch;
  • Consultatie in thuissituatie;- Telefonisch intercollegiaal overleg.

Psychologen

  • Diagnostiek bij vermoeden van dementie;
  • Analyse en behandeling i.s.m. mantelzorger en uw omgeving;
  • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsproblemen.

Casemanagers dementie

  • Gespecialiseerde trajectbegeleiding, ook samen met mantelzorgers;
  • Probleemanalyse, begeleiding en familiegesprekken;
  • Multidisciplinaire benadering met terugkoppeling aan eerstelijns hulpverleners.

Aanvullende disciplines bij Careyn

Vanuit het Careyn Advies- en Behandelcentrum kunnen ook de volgende disciplines worden ingeschakeld:

Verwijzing en contact

Meer weten over de verwijsprocedure? Huidige wachttijden? Of wilt u even overleggen voorafgaand aan de aanmelding? Dan kunt u contact opnemen met onze artsenpraktijk. U vindt de contactgegevens op de speciale pagina's voor verwijzers.