Specialisten Ouderengeneeskunde De Ronde Venen

Thuisconsultatie en/of medebehandeling bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Deze dienst kan alleen door een huisarts ingeschakeld worden.

Kwetsbare ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. Daarmee krijgen huisartsen te maken met een nieuwe groep patiënten met vaak complexe zorgvragen. Dan kan het goed zijn extra expertise van de specialist ouderengeneeskunde van Careyn in te roepen.

Wat wij doen

De specialist ouderengeneeskunde komt bij de patiënt thuis en heeft alle tijd om een goed beeld te krijgen van de situatie. Daarbij wordt niet alleen naar de medische problemen gekeken, maar ook bijvoorbeeld naar de woonsituatie, sociale en mentale aspecten. Ook de - soms complexe - medicatie wordt bekeken. Er wordt dus vooral een ‘totaalplaatje’ gevormd. Als dat nodig is worden ook andere zorgprofessionals van Careyn betrokken: de psycholoog, paramedici, casemanagers dementie of de wijkverpleging.

De specialist ouderengeneeskunde adviseert uiteindelijk de huisarts over de verdere behandeling. Ook kan nog een eindgesprek met de patiënt plaatsvinden. Doorverwijzing behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Onze expertise

 • Geheugen- en gedragsproblemen
 • Vallen en mobiliteit
 • Algemene geriatrische problematiek
 • Achteruitgang zelfredzaamheid
 • Polyfarmacie
 • Beoordeling kortdurende opname
 • Palliatieve zorg
 • Advanced care planning
 • Deelname aan multidisciplinair of gestructureerd periodiek overleg
 • Advisering revalidatie in thuissituatie

Praktische informatie

 • Deze dienst kan uitsluitend door een medisch specialist of een huisarts ingeschakeld worden. Zij vinden de contactgegevens op de speciale pagina's voor verwijzers.