Utrecht-West

De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater

Informatie voor verwijzers

 • Voor wijkverpleging kunt u contact opnemen met het team in het woongebied van uw patiënt. De patiënt of een mantelzorger kan uiteraard ook zelf contact opnemen.

  Klik op een overzicht van de wijkteams per gemeente:

  Klik hier voor het meest actuele overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars.

 • Careyn Zorgcentra

  Zorgprofielen

  Klik hier voor een overzicht met de V&V-zorgprofielen per Careyn-zorgcentrum.

  Zorgbemiddeling

  Rechtstreeks contact met de afdeling zorgbemiddeling (niet voor cliënten): 088 - 123 99 94
  E-mail: zorgbemiddelingutrechtwest@careyn.nl

  Wachttijden

  Klik hier voor een overzicht van de wachttijden voor opname in een verpleeghuis. Deze overzichten worden maandelijks geactualiseerd.

  Gecontracteerde verzekeraars ELV

  Klik hier voor het meest actuele overzicht.

 • VPT geclusterd

  Zelfstandig wonen met een VPT is mogelijk in Het Hofplein bij Careyn Weddesteyn in Woerden. Het VPT wordt hier 'geclusterd' aangeboden in een beschermde omgeving.

  VPT in de wijk

  In 2023 is Careyn gestart met het bieden van het Volledig Pakket Thuis bij cliënten thuis. Dat gebeurt vooralsnog in 5 plaatsen. In het district Utrecht-West zijn er twee teams actief.

  Maarssen/Maarssenbroek.
  VPT-regisseur: Hanneke van de Pol
  Mail: vpt.maarssen@careyn.nl
  Teampost:
  Careyn Snavelenburg
  Snavelenburg 1
  3603 GN Maarssen

  Abcoude
  VPT-regisseur: Danielle Kruijswijk
  Mail: vpt.abcoude@careyn.nl
  Teampost:
  Kerkgaarde 3
  1391 MB Abcoude

  Zorgbemiddeling

  Rechtstreeks contact met de afdeling zorgbemiddeling (let op: niet voor cliënten): 088 - 123 99 94
  E-mail: zorgbemiddelingutrechtwest@careyn.nl

 • Revalidatie is mogelijk in de zorgcentra Weddesteyn (Woerden), St. Antonius Woerden en Maria-Oord (Vinkeveen).

  Klik hier voor het meest actuele overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars.

 • Klik hier voor meer informatie over de Specialisten Ouderengeneeskunde De Ronde Venen.

  Contact

  Herenweg 69
  3645 DH Vinkeveen
  Telefoon: 0297 - 219 379
  E-mail: artseneerstelijnmariaoord@careyn.nl

  Verwijzen via ZorgDomein

  Zorgaanbieder: Careyn
  Zorgproducten:

  • Verwijsafspraak consult met specialist ouderengeneeskunde (ook als u wilt verwijzen naar de casemanager dementie of de GZ-psycholoog)

  Kunt u ons niet vinden in ZorgDomein? Let dan op de instelling van uw filters bij het verwijzen of bel naar desbetreffende locatie

  Specialisten ouderengeneeskunde

  • Analyse en advies van complexe problemen bij de geriatrische cliënt;
  • Zowel op somatisch als op psychogeriatrisch terrein;
  • Consultatie in thuissituatie of telefonisch intercollegiaal overleg.

  GZ-Psychologen

  • Diagnostiek bij vermoeden van dementie;
  • Probleemgedrag: analyse en behandeling van cliënt middels mantelzorger en/of omgeving;
  • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsproblemen bij cliënten met dementie.

  Casemanagers dementie

  • Gespecialiseerde trajectbegeleiding voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers;
  • Probleemanalyse en begeleiding van cliëntsysteem (psycho-educatie / familiegesprekken);
  • Multidisciplinaire benadering met terugkoppeling aan eerstelijns hulpverleners.

  Paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie)

  Er kunnen vanuit Careyn paramedische disciplines ingeschakeld worden (o.a. Parkinson, CVA, dementie, afasie). Zij kunnen de cliënt in de thuissituatie behandelen.

  Gecontracteerde verzekeraars GZSP

  Klik hier voor het meest actuele overzicht.

 • Careyn biedt eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. We richten ons primair op de doelgroep kwetsbare ouderen. Voor fysiotherapie en ergotherapie hoeft u in principe geen verwijzing mee te geven. We stellen dat echter wel op prijs.

  Contact

  E-mail secretariaat paramedici:: secretariaat.paramediciCUW@careyn.nl

  Verwijzen via ZorgDomein

  Zorgaanbieder: Careyn
  Zorgproducten:

  • Verwijsafspraak ergotherapie (ouderenzorg)
  • Verwijsafspraak fysiotherapie (ouderenzorg)
  • Verwijsafspraak logopedie (ouderenzorg)

  Kunt u ons niet vinden in ZorgDomein? Let dan op de instelling van uw filters bij het verwijzen of bel naar desbetreffende locatie

  Meer informatie

  Maarssen

  Vinkeveen

  Woerden

  Gecontracteerde verzekeraars

  Klik hier voor het meest actuele overzicht.

 • U kunt de casemanager dementie in de regio Utrecht-West bereiken via Careyn Klantenservice: 088 - 123 99 88.

  Werkgebied
  Gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater en de Utrechtse wijken Vleuten-de Meern, Veldhuizen en Vleuterweide.

  Wachttijden
  Voor casemanagement dementie bestaat helaas soms een wachtlijst. Daarin zijn vaak ook regionale verschillen. De wachttijden worden  per kwartaal op de website van de 'ketens dementie' gepubliceerd. Daar waar dat nog niet gebeurt publiceert Careyn de eigen gegevens.

  In deze bijlage vindt u een overzicht van de wachttijden in de regio waar Careyn actief is.

 • Specialistisch Team Midden Nederland
  Postbus 900
  3100 AX  Schiedam

  T: 030-2588205
  F: 010-4590365
  E: stmnpost@careyn.nl

  Alleen medische-specialisten of huisartsen kunnen cliënten aanmelden.

 • Careyn heeft geen eigen hospices, maar werkt daar wel mee samen. In veel hospices wordt de verpleegkundige zorg namelijk door medewerkers van Careyn geleverd.

  Careyn werkt samen met hospices in Wilnis, Woerden, Vleuten en Utrecht. U leest er hier meer over. Onderaan die pagina vindt u de contactgegevens.