Revalidatie Maria-Oord

Als u een ongeval of een medische ingreep gehad heeft, kan het zijn dat u revalidatie nodig heeft. Vaak is dat bijvoorbeeld na een ziekehuisopname. U kunt dan bij Careyn Maria-Oord terecht. Er staat een heel team verzorgenden en behandelaren voor u klaar. De zorg en behandeling wordt helemaal op uw situatie afgestemd. Ieder mens en ieders hersteltraject is immers anders.

Neem contact op

Revalidatie Maria-Oord
Herenweg 69
3645 DH Vinkeveen

0297 - 219 319

Routebeschrijving
afbeelding van Revalidatie Maria-Oord

Revalideren bij Careyn Maria-Oord

Voor velen in Vinkeveen en omstreken is het een begrip: Maria-Oord. Het stoere, markante gebouw met de hoektorens springt vanaf de Herenweg al snel in het oog. Daarachter gaat een hypermodern en levendig zorgcentrum schuil, met een unieke combinatie van wonen, welzijn en zorg. De verwevenheid met het dorp valt direct op: buurtbewoners wandelen over het terrein of ontmoeten elkaar in restaurant Brinkzicht.

In het revalidatiecentrum werken ouderen én jongeren aan hun herstel. Dat gebeurt onder deskundige begeleiding. En met individuele aandacht. In Careyn Maria-Oord werken verschillende disciplines die allemaal ingeschakeld kunnen worden om u zo snel mogelijk weer op de been te helpen. Denk aan diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, verpleeghuisartsen en psychologen. Ze zijn er allemaal voor u.

Even nader kennismaken

afbeelding Maria Oord Revalidatie
afbeelding Behandelcentrum Oefenruimte
afbeelding Zorgkaartnederland Zorgcentrum
Anonieme review
"ik ben zeer tevreden over het zorg personeel"

Praktische informatie

  • Voor geriatrische revalidatie heeft u altijd een doorverwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Komt u vanuit het ziekenhuis, dan wordt daar uiteraard al voor gezorgd.
    Er is één uitzondering: heeft u al een Wlz-indicatie en krijgt u verpleeghuiszorg in een zorgcentrum, dan is vergoeding via de zorgverzekeraar niet mogelijk. Voor revalidatiezorg zal het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) dan een indicatie afgeven voor zorgprofiel 9b VV.

  • Geriatrische revalidatie wordt maximaal 6 maanden vergoed via de zorgverzekeringswet (Zvw). Vanuit uw basisverzekering dus. Heeft u langer nodig om te revalideren, dan heeft u toestemming van uw verzekeraar nodig. U hoeft overigens geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Geen extra kosten dus, maar let op: deze zorg valt wel onder het eigen risico. Wilt u weten waar u aan toe bent en of de revalidatie bij Careyn volledig vergoed wordt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

  • Komt u vanuit het ziekenhuis, dan zal meestal daar de verwijzing en vaak ook het contact met Careyn Maria-Oord geregeld worden. Veelal gebeurt dat door een zogenaamde ‘transferverpleegkundige’. Er wordt dan gelijk gekeken of er bij Maria-Oord wel een plek vrij is. Careyn onderhoudt overigens goede contacten met de ziekenhuizen. Wel zo handig als u zelf in een kwetsbare situatie zit. U staat er niet alleen voor.