Revalidatie regelen

Wat u moet weten om revalidatie te regelen?

Vergoeding

Geriatrische revalidatie wordt maximaal 6 maanden vergoed via de zorgverzekeringswet (Zvw). Vanuit uw basisverzekering dus. Heeft u langer nodig om te revalideren, dan heeft u toestemming van uw verzekeraar nodig. U hoeft overigens geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Geen extra kosten dus, maar let op: deze zorg valt wel onder het eigen risico. Wilt u weten waar u aan toe bent en of de revalidatie bij Careyn volledig vergoed wordt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Careyn spant zich in om met zoveel mogelijk verzekeraars contracten af te sluiten. Maar let op: heeft Careyn géén contract met uw zorgverzekeraar dan kan dit invloed hebben op uw vergoeding. Ook is het mogelijk dat u de rekening dan bijvoorbeeld zelf eerst moet voorschieten. Soms moet u dan ook vooraf toestemming vragen. Daarom geldt: heeft Careyn géén contract met uw verzekeraar afgesloten? Lees dan goed uw polisvoorwaarden en laat u goed informeren door uw eigen zorgverzekeraar.

In dit overzicht ziet u met welke zorgverzekeraars Careyn een contract afgesloten heeft.

Verwijzing

Voor geriatrische revalidatie heeft u overigens altijd een doorverwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Daarop is één uitzondering: heeft u al een Wlz-indicatie en verblijft u in een verpleeghuis, dan is vergoeding via de zorgverzekeraar niet mogelijk. Voor revalidatiezorg kan het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) dan een indicatie afgeven voor zorgprofiel 9b VV.

U heeft een doorverwijzing of indicatie?

Komt u vanuit het ziekenhuis, dan zal meestal daar de verwijzing en vaak ook het contact met Careyn geregeld worden. Veelal gebeurt dat door een zogenaamde ‘transferverpleegkundige’. Er wordt dan gelijk gekeken of er bij Careyn wel een plek vrij is. Careyn onderhoudt overigens goede contacten met de ziekenhuizen. Wel zo handig als u zelf in een kwetsbare situatie zit. U staat er niet alleen voor.
Meer informatie? Bel de Careyn Klantenservice: 088 - 123 99 88.