Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Volledig Pakket Thuis

Een Volledig Pakket Thuis (VPT) biedt de voordelen van het zelfstandig wonen in combinatie met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening van onze zorgcentra.

Let op: wij bieden Volledig Pakket Thuis op dit moment uitsluitend in de regio Spijkenisse/Rozenburg en in Het Hofplein te Woerden (inleunwoningen Careyn Weddesteyn).

Thuis exact dezelfde zorg als die u in een zorgcentrum zouden krijgen, met toezicht, maaltijden, huishoudelijke verzorging en recreatieve activiteiten.

Het Volledig Pakket Thuis is het ontvangen van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, inclusief maaltijden, alarmering, het schoonhouden van uw woning en enkele recreatieve activiteiten. De cliënt en Careyn maken samen afspraken over de concrete invulling. Deze invulling kan afwijken van wat gebruikelijk is bij intramurale zorg.

Wat hoort niet thuis in een Volledig Pakket Thuis?

  • Huisartsenzorg, geneesmiddelen en tandheelkundige zorg behoren niet tot hetVPT. Deze kosten vallen onder de zorgverzekering.
  • Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt (huur, energie, belastingen, verzekeringen en voorzieningen in een woning zoals telefoon en televisie) vallen ook niet onder een VPT. Die betaalt een cliënt zelf.
  • Rolstoelen en aanpassingen aan de woning horen thuis in de WMO.

Voor wie is Volledig Pakket Thuis bedoeld?

Het volledig Pakket Thuis is geschikt voor u als u:

  • In aanmerking komt voor langdurig verblijf in een verpleeghuis maar liever zelfstandig blijft wonen. In dat geval kunt een indicatie aanvragen voor een VPT 4 of 5.
  • Als uw zorgvraag en de tariefmogelijkheden van het VPT op elkaar afgestemd kunnen worden. De Zorgbemiddeling kan daarover met u overleggen. De Zorgbemiddeling kan ook helpen bij het aanvragen van een indicatie hiervoor, maar u kunt ook zelf contact opnemen met het CIZ.

Kosten

Het volledig pakket thuis valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

De kosten van een Volledig Pakket Thuis worden vrijwel geheel betaald door de Wlz, mits u over een juiste indicatie beschikt. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. Meer informatie vindt u op de website van het CAK   .

Locaties met Volledig Pakket Thuis

Deel deze pagina:

Contact