Een 'VPT' of 'MPT' regelen

Een Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis is net als gewone verpleeghuiszorg dure zorg. Voor veel mensen zou dat niet te betalen zijn. Daarom hebben we het in Nederland zo geregeld dat iedereen recht heeft op deze zorg. Afgezien van een eigen bijdrage hoeft u die zorg dan ook niet zelf te betalen. De financiering is geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een VPT of MPT regelt u op dezelfde manier als verpleeghuiszorg. Het gaat immers ook om dezelfde soort zorg. Het verschil is dat u zelfstandig blijft wonen, bij u thuis of in een wooncomplex. Dat laatste noemen we ook wel 'geclusterde VPT'. Er wonen dan mensen met dezelfde soort zorg en ondersteuning bij elkaar in appartementen in een (ouderen-)complex.

U regelt een VPT of MPT in vier stappen.

 • Heeft u intensieve zorg nodig en wilt u een VPT of MPT, dan kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aanvraag indienen voor verpleeghuiszorg in een zorgcentrum. De huisarts of bijvoorbeeld onze wijkverpleegkundige kan u daarbij ondersteunen. Ook kunt u hulp inroepen van de cliëntondersteuner Wlz.

  Het CIZ zal naar uw situatie kijken. Als deze voldoet aan een aantal voorwaarden krijgt u een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’. Met die indicatie heeft u recht op verpleeghuiszorg. Maar let op: u dient bij het CIZ aan te geven dat het gaat om de 'leveringsvorm' VPT of MPT.

  In de indicatie geeft het CIZ ook een zorgprofiel aan. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en omvang van de benodigde zorg. Er wordt dus goed gekeken welke zorg u precies nodig heeft.

 • Careyn levert een VPT of MPT bij u thuis. In sommige regio's 
  bieden we ook VPT in wooncomplexen. Op deze website kunt u zo'n woonlocatie zoeken die het beste bij u past. Daarbij is het overigens slim om bij u in de buurt te zoeken. Oude bekenden en natuurlijk ook uw naasten kunnen dan makkelijker op bezoek komen en zelfs ondersteunen bij de zorg. Careyn ziet dat graag en stimuleert de betrokkenheid van familieleden. U blijft ook in die complexen zelfstandig wonen.

 • Heeft u een Wlz-indicatie voor een MPT of VPT, dan kun u contact opnemen met de afdeling ‘zorgbemiddeling’. Zij ondersteunen u bij de verdere procedure. Contact opnemen kan met onderstaand formulier. Maar natuurlijk: u kunt ook altijd even bellen met onze klantenservice of het huis van uw voorkeur.

  Er kan helaas een wachttijd gelden. Dat is in heel Nederland zo. Kan de zorg niet direct starten dan volgt plaatsing op een wachtlijst. U krijgt dan een bepaalde ‘wachtstatus’. U leest er hier meer over.

 • Zodra u aan de beurt en er een appartementen vrij is krijgt u uiteraard bericht van ons. De Careyn-instelling die het Volledig Pakket Thuis zal verzorgen neemt dan contact met u op.
  Bij een MPT wordt de zorg aan huis geleverd en hoeft u dus niet te verhuizen.