Ergotherapie De Vier Ambachten

Soms kunt u in uw dagelijks leven ervaren dat bepaalde handelingen niet meer zo vanzelf gaan. Misschien door ziekte, een beperking of door het ouder worden. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging, hobby's of werk. Neem dan contact op met de Careyn ergotherapeuten in Spijkenisse. Zij helpen u graag. Ergotherapie De Vier Ambachten is er ook voor inwoners van Rozenburg.

Koken, werken, aankleden of boodschappen doen. We doen het allemaal en we hoeven er nauwelijks bij na te denken. Maar soms gaat het niet meer vanzelf, bijvoorbeeld als u ziek
bent, een beperking heeft of omdat u een dagje ouder wordt. Het lukt dan niet meer om de dagelijkse werkzaamheden zelfstandig en veilig uit te voeren. Voor die mensen is Careyn Ergotherapie De Vier Ambachten.

Bij u thuis

De ergotherapeut van Careyn komt over het algemeen bij u thuis. Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en problemen zijn, zoekt de ergotherapeut samen met u naar oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld door het opnieuw of anders leren uitvoeren van activiteiten.

Daarnaast adviseert de ergotherapeut over hulpmiddelen en woningaanpassingen. Zo kunt u beter met uw beperkingen omgaan en kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Ook geeft de ergotherapeut adviezen om problemen te voorkomen. Ook de mantelzorgers krijgen aandacht en adviezen. Dat vinden we belangrijk bij Careyn.

Waarom kiezen voor Careyn ergotherapie?

Omdat alle ergotherapeuten van Careyn ook in het zorgcentrum werkzaam zijn, hebben zij naast algemene kennis, veel kennis op het gebied van aandoeningen en ziekte bij de ouder wordende mens. Daarnaast zijn ze gewend om nauw samen te werken met andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut, logopedist, een psycholoog of een arts.

De ergotherapeuten van Careyn zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en ouderen met enkel- en meervoudige problematiek. Hierbij valt te denken aan reuma, artrose, CVA, gebroken heup, parkinson, dementie, MS, ALS, etc. Ze hebben veel expertise in het behandelen en begeleiding van cliënten met cognitieve problemen. Dat zijn onder andere geheugen-, concentratie- en leerproblemen. In dit document (pdf) leest u meer over onze doelgroepen en specialismen.

En natuurlijk: al onze ergotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. 

Praktische informatie

 • Ergotherapie is in principe direct toegankelijk. We noemen dat 'eerstelijnszorg'. Dat betekent dat u niet eerst langs een huisarts of specialist hoeft.

  U kunt dus rechtstreeks bij ons terecht. De ergotherapeut zal samen met u bespreken of een aanvullende verwijzing via de huisarts of specialist noodzakelijk is. Want let op: sommige verzekeraars stellen zo'n verwijzing vooraf als eis. Onze ergotherapeuten zullen u dan informeren en zo nodig verder helpen.

  Maar nogmaals: u hoéft niet eerst langs de huisarts. U kunt dus gerust direct contact met Careyn Ergotherapie opnemen.

 • Ergotherapie wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Standaard krijgt u tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Soms heeft u recht op meer uren, bijvoorbeeld door een aanvullende verzekering.
  Hoe u ergotherapie regelt kunt u hier lezen. Komt u er niet uit? Ook onze ergotherapeuten kunnen u adviseren.

 • Careyn centrum voor revalidatiezorg  De Vier Ambachten
  Afdeling Ergotherapie
  Markt 4
  3201 CZ Spijkenisse
  Telefoon: 0181 - 69 11 00
  E-mail: ergotherapie.vierambachten@careyn.nl