Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Cliëntenraden van Careyn

Careyn vindt het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten.

Een nadere kennismaking

Voor wie?

De cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen, de gasten van de dagbebesteding, cliënten thuisbegeleiding en de cliënten die in de wijk verzorging en verpleging krijgen.

Over welke onderwerpen?

De cliëntenraad praat mee en adviseert over onderwerpen die alle cliënten aangaan. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als:

  • Voeding: keuzemenu's, tijdstip van eten, gezelligheid rond het eten;
  • Sluiting van tehuizen en verhuizingen;
  • Veiligheid: valpreventie, medicijnverzorging, voorkomen van diefstal;
  • Zorg thuis: beperken van het aantal verschillende medewerkers dat bij mensen thuis komt, identiteitspasjes voor medewerkers;
  • Activiteiten en ontspanning: het aanbod afstemmen op wat mensen willen;
  • Beleid op het gebied van geestelijke verzorging;
  • Verbeterplannen naar aanleiding van tevredenheidonderzoek onder cliënten;
  • Maar ook zaken als het beschikbaar stellen van (draadloos) internet, de inzet van familieleden en mantelzorgers, en de rol van vrijwilligers.

Afspraken met de zorgmanager

De cliëntenraad overlegt zeer regelmatig met de zorgmanager en denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Dit zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten. De rechten van een cliëntenraad zijn namelijk in een wet vastgelegd. De leden kunnen daardoor concrete afspraken maken met de zorgmanager.

De raad vertegenwoordigt U

De raad vertegenwoordigt U

In een cliëntenraad zitten cliënten, familieleden mantelzorgers en/of mensen die blijk hebben gegeven van grote betrokkenheid bij de zorg.
Voor een cliëntenraad is het heel belangrijk om contact te hebben met de cliënten en hun familie/mantelzorgers. Om te weten wat er speelt, waar dingen goed gaan of juist niet. Alleen dan kunnen zij ook echt opkomen voor de belangen.
De leden van de cliëntenraad bezoeken daarom regelmatig bijeenkomsten van cliënten en familieleden, zoals het huiskameroverleg. Daar halen zij veel informatie vandaan. Ook zijn er raden die cliënten die in de wijk verzorging en verpleging krijgen thuis bezoeken.

Individuele klachten?

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Daarvoor kunt u altijd terecht bij de medewerkers en het management. Wij raden dit ook aan. Onze ervaring is dat zij klachten van cliënten heel serieus nemen en hun best doen om het op te lossen.

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2020 van de Centrale Cliëntenraad Careyn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraad? Of heeft u een idee in het belang van de cliënten. Of denkt u erover om lid te worden? Mail dan aub naar clientenraden@careyn.nl. Vermeld daarbij de plaats waar de zorg plaats vindt.
We horen graag van u!

Deel deze pagina:

Contact