Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Klanttevredenheid

De keuze voor een zorgaanbieder is niet eenvoudig. U kunt op verschillende plaatsen informatie vinden die u kan helpen een keuze te maken.

PREM Wijkverpleging

Vanaf maart 2019 werken alle aanbieders van wijkverpleging met de zogenaamde 'PREM-vragenlijst' voor het meten van de klanttevredenheid. Afgesproken is dat alle aanbieders voor 1 oktober een eerste meting zouden uitvoeren. Uiteraard heeft Careyn dit ook gedaan. We horen immers graag of onze klanten tevreden zijn. Daarnaast willen we ons continu ontwikkelen en verbeteren. Zo'n tevredenheidsmeting helpt daarbij enorm.

Careyn heeft bij de PREM-kwaliteitsmeting een score van 8,2 gehaald. Ruim 81% van de 2955 deelnemers gaf ons een 8, 9 of 10.

Prem-score 2019 

NPS

Om meerdere zorgorganisaties met elkaar te vergelijken wordt gewerkt met de 'Net Promotor Score' (NPS). Dat is een manier om de klanttevredenheid inzichtelijk te maken.
De score is gebaseerd op de vraag of de klant de organisatie bij anderen zou aanbevelen. Bij Careyn gaf 42% van de deelnemers op die vraag een 9 of 10 terwijl 6% een cijfer minder dan een 7 gaf. Daarmee heeft Careyn een NPS van 36%.
NB: de schaal van de NPS loopt van -100 tot +100.

NPS-2019 

Zorgkaartnederland

In de gezondheidszorg is ZorgkaartNederland.nl een van de beste plaatsen om u online te oriënteren. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

U vindt de scores per zorglocatie of wijkteam-regio hier. Als u op de locatie of regio klikt wordt u doorgeleid naar de website van ZorgkaartNederland.

Kiesbeter.nl

Wilt u meer informatie of eerdere kwaliteitsrapportages? Dan kunt u terecht op de website: kiesbeter.nl. KiesBeter is de wegwijzer van de overheid naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland.

Klanttevredenheid Dagactiviteitencentra

Utrecht Stad

Utrecht West

 

Deel deze pagina:

Contact