Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Revalidatie

Heeft u een ongeval of een medische ingreep gehad? Dan kan het zijn dat u revalidatie nodig heeft. Careyn revalidatie is speciaal gericht op mensen die vanwege hun leeftijd of vanwege chronische ziekte(n) een aangepaste revalidatieomgeving nodig hebben. Careyn heeft alle kennis in huis om u zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens uw herstel!

Een team van behandelaars en verzorgenden staat voor u klaar...

Het doel van uw revalidatie is dat u zoveel mogelijk weer zelf kunt. In het begin heeft u bij veel dingen hulp nodig, later kunt u steeds meer zelf. Bij alles geldt: wat u zelf kunt, doet u zelf. Bij wat (nog) niet lukt, krijgt u hulp.

Wij leren u ook omgaan met beperkingen, bijvoorbeeld als u niet goed meer kunt lopen. Tevens leren wij u omgaan met hulpmiddelen zoals een rolstoel of rollator. Het programma wordt voor u op maat gemaakt, passend bij uw omstandigheden. Samen met u zorgen wij ervoor dat u de juiste revalidatiezorg krijgt en u zoveel mogelijk weer zelfstandig kunt. Het doel van uw verblijf bij ons is terugkeren naar uw eigen woning. 

Revalideren bij Careyn

Bij Careyn kunt u op verschillende locaties revalideren. U staat er hier niet alleen voor. Een team van behandelaars en verzorgenden ondersteunt u. De zorg en behandeling worden op uw situatie afgestemd. Tijdens uw revalidatie bereidt u zich voor op uw terugkeer naar huis. Eventueel met thuiszorg of aanpassingen aan uw woning. Als dit niet mogelijk is, kunt u verhuizen naar een woonzorgcentrum of aanleunwoning.

Voor wie?

Careyn heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten voor geriatrische revalidatie. Daarop is één uitzondering: wij hebben geen contract met verzekeraar Caresq en kunnen dan ook helaas geen Caresq-verzekerden opnemen,

CVA
Indien u een indicatie heeft voor revalidatie na een CVA kunt u terecht in Careyn Maria-Oord (Vinkeveen) of Careyn De Vier Ambachten (Spijkenisse).

Kosten

Revalidatie valt in de meeste gevallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De uitvoering van deze wet ligt bij de zorgverzekeraars.
Careyn hanteert voor alle revalidanten met een Nederlandse ziektekostenverzekering de tarieven conform afspraken met de verzekeraars. Wilt u meer weten over revalidatie bij Careyn? Neem dan contact op met de Klantenservice: 088-123 99 88. Indien u een buitenlandse of helemaal geen ziektekostenverzekering heeft, neem dan ook voorafgaand aan uw revalidatie contact op met onze klantenservice. 

Let op: u bent er zelf verantwoordelijk voor bij uw eigen verzekering na te gaan of de zorg volledig vergoed wordt.

Indien u opgenomen wordt voor revalidatie, dan wordt dit vergoed door uw zorgverzekeraar. Woonde u voorafgaand aan uw revalidatie echter al in een verpleeghuis (verblijf met behandeling), dan heeft u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie Zorgzwaartepakket 9b nodig. Dit pakket valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor geldt een inkomensafhankelijke bijdrage.

Meer informatie over revalidatie

Als u vragen heeft over de mogelijkheden van revalidatie, kunt u bellen met Careyn Klantenservice. Of u kijkt op het overzicht van de locaties en belt direct naar de locatie van Careyn.

Foto-impressies

Revalidatie in Careyn De Vier Ambachten, Spijkenisse

 

Revalidatie in Careyn Weddesteyn, Woerden

 

Revalidatie in Careyn Maria-Oord, Vinkeveen

 

Revalidatie in Careyn Nieuw Tamarinde, Utrecht


Locaties met Revalidatie

Deel deze pagina:

Contact