MPT – Modulair Pakket Thuis

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) van Careyn biedt de voordelen van het zelfstandig wonen in combinatie met onderdelen van de complete zorgverlening. Dat kan gaan om bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. U krijgt niet het 'volledig pakket', maar alleen die zorg die u nodig heeft of kiest. U kiest dus voor flexibiliteit.

afbeelding

Voor wie is een MPT een uitkomst?

Het ‘modulair pakket thuis’ is een pakket zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo’n indicatie krijgt u bij het Ciz. Net als een 'Volledig Pakket Thuis' kan een 'MPT' een mooi alternatief zijn voor een opname in het verpleeghuis. U kunt thuis blijven wonen en de mensen om u heen kunnen op dezelfde manier betrokken blijven bij de zorg.
Een Modulair Pakket Thuis is vooral geschikt voor mensen die intensieve zorg thuis nodig hebben, maar die niet het ‘volledig pakket’ (een VPT) hoeven af te nemen. U neemt eigenlijk alleen die zorg af die u nodig heeft. Daarbij is het belangrijk dat u voldoende mantelzorg heeft.

Passend bij uw situatie

Net als bij een VPT is een MPT alleen mogelijk als u thuis verantwoord en doelmatig zorg kunt krijgen. De zorg moet niet duurder zijn dan in een verpleeghuis en moet veilig geleverd kunnen worden. Ook moet het goed aansluiten bij uw zorgbehoefte. Er zal dus altijd nauwkeurig naar uw situatie gekeken worden. Wel zo fijn omdat het belangrijk is dat een MPT past bij uw situatie.

Goed om te weten: combinatie met een PGB

Met een MPT heeft u meer regelmogelijkheden dan met een VPT. Zo kunt u een MPT ook combineren met een PGB. U krijgt dan de MPT in natura en koopt de rest van uw zorg zelf in bij andere aanbieders (dus niet bij Careyn). Bespreek de mogelijkheden vooral met uw zorgkantoor.

Waar biedt Careyn MPT?

In alle regio’s waar Careyn wijkverpleging biedt is ook een MPT mogelijk. Maar let op: Careyn moet de zorg bij u thuis op een verantwoorde en doelmatige manier kunnen leveren. Er zal dus altijd naar uw specifieke woon- en zorgsituatie gekeken worden.

Kosten

Voor een MPT betaalt u een eigen bijdrage. Die wordt door het CAK berekend. Het betreft een lagere eigen bijdrage dan bij opname in een verpleeghuis. Krijgt u 20 uur zorg of minder per maand? Dan betaalt u een minimale eigen bijdrage. Dat gaat dan om een vast bedrag per maand, ongeacht uw inkomen.

Praktische informatie

  • Een Modulair Pakket Thuis is een zogenaamde 'leveringsvorm' van verpleeghuiszorg. U kunt bij een Wlz-indicatie kiezen voor 'met verblijf' of 'zonder verblijf'. Kiest u voor 'verblijf', dan verhuist u naar een zorgcentrum. Kiest u niet voor verblijf, dan kunt u de verpleeghuiszorg thuis ontvangen (het wordt dus thuis 'geleverd'; vandaar 'leveringsvorm'). Dat moet daar overigens wel goed mogelijk zijn.

    Omdat MPT een leveringsvorm is, verschilt de procedure nauwelijks van het aanvragen van zorg in een zorgcentrum. U leest er hier meer over.