Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Maatschappelijke Verantwoording

Jaarverslag, beloningsbeleid, personeelssamenstelling

Jaarverslag 2018

Careyn heeft het jaar 2018 afgesloten met een winst van 1,6 miljoen euro. Na het verlies van 40 duizend euro in 2017 wordt hiermee de opgaande lijn van financieel herstel voortgezet. Daarnaast waren er in 2018 ook positieve resultaten op het gebied van kwaliteit van zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloot de aanwijzing te beëindigen.

Meer hierover leest u in het nieuwsbericht. Daarin ook een reactie van de raad van bestuur.
Het volledige Jaarverslag 2018 is hier te vinden. Eerdere jaarverslagen vindt u op de website Jaarverslagen Zorg.

Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit kwaliteitskader is aan alle organisaties die verpleeghuiszorg leveren gevraagd om een kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag op te stellen. Jaarlijks blikken we terug op het voorgaande jaar. Het kwaliteitsjaarverslag is besproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Professionele Adviesraad (PAR) en de Raad van Toezicht (RvT).

Klik hier voor het Careyn Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2018.

Personeelssamenstelling

Om onze cliënten veilige, verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen garanderen is voldoende en bekwaam personeel nodig. Dat betekent dat we heel kritisch kijken naar onze personeelssamenstelling. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte hebben om te leren en zich te ontwikkelen. Alle inspanningen en toetsing aan de landelijke normen zijn opgenomen in het kwaliteitsverslag.
Gegevens over de personeelssamenstelling 2018 vindt u hier.

Beloningsbeleid

Klik hier voor het document 'Beloningsbeleid Careyn'

 

Deel deze pagina:

Contact