Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Maatschappelijke Verantwoording

Jaarverslag, beloningsbeleid, personeelssamenstelling

Jaarverslag 2019

Careyn heeft in 2019 een goed resultaat behaald. Het resultaat steeg van 1,6 miljoen euro in 2018 naar 5,1 miljoen euro in 2019. Genormaliseerd (zonder bijzondere en eenmalige posten) steeg het resultaat van 1 miljoen naar 2,7 miljoen euro. Minstens zo belangrijk is dat de waardering van cliënten onverminderd hoog bleef. Cijfers en prestaties - hoe mooi ze ook zijn - verbleken echter in coronatijden, U leest er meer over in het nieuwsbericht.

Klik hier voor het volledige Jaarverslag 2019. Eerdere jaarverslagen vindt u op de website Jaarverslagen Zorg.

Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit kwaliteitskader is aan alle organisaties die verpleeghuiszorg leveren gevraagd om een kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag op te stellen. Jaarlijks blikken we terug op het voorgaande jaar. Het kwaliteitsjaarverslag is besproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Professionele Adviesraad (PAR) en de Raad van Toezicht (RvT).

Klik hier voor het Careyn Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2018.

Personeelssamenstelling

Om onze cliënten veilige, verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen garanderen is voldoende en bekwaam personeel nodig. Dat betekent dat we heel kritisch kijken naar onze personeelssamenstelling. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte hebben om te leren en zich te ontwikkelen. Alle inspanningen en toetsing aan de landelijke normen zijn opgenomen in het kwaliteitsverslag.
Gegevens over de personeelssamenstelling 2018 vindt u hier.

Beloningsbeleid

Klik hier voor het document 'Beloningsbeleid Careyn'

 

Deel deze pagina:

Contact