DWO-NWN

Delft, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg-Noord

Informatie voor verwijzers

 • Voor wijkverpleging kunt u contact opnemen met het team in het woongebied van uw patiënt. De patiënt of een mantelzorger kan uiteraard ook zelf contact opnemen.

  Klik op een overzicht van de wijkteams per gemeente:

  Klik hier voor het meest actuele overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars.

 • Careyn Zorgcentra

  Zorgprofielen

  Klik hier voor een overzicht met de V&V-zorgprofielen per Careyn-zorgcentrum.

  Zorgbemiddeling

  Rechtstreeks contact met de afdeling zorgbemiddeling (niet voor cliënten): 088 - 123 99 75
  E-mail: ZBwonenmetzorg@careyn.nl

  Wachttijden

  Klik hier voor een overzicht van de wachttijden voor opname in een verpleeghuis. Deze overzichten worden maandelijks geactualiseerd.

 • VPT in de wijk

  In 2023 is Careyn gestart met het bieden van het Volledig Pakket Thuis bij cliënten thuis. In het district DWO/NWN zijn de volgende teams actief:

  Maassluis
  VPT-regisseur: Lynn van der Drift
  Mail: vpt.maassluis@careyn.nl
  Tel: 088 – 123 94 60
  Teampost:
  Careyn de Vloot
  De Vloot 63
  3144 PC Maassluis

  Wateringen
  VPT-regisseur: Deborah Kent
  Mail: vptwateringen@careyn.nl
  Telefoon: 088 - 12 39 409
  Teampost:
  Careyn de Ark
  Herenstraat 85
  2291 BD Wateringen

  Mensen met een (lopende aanvraag voor een) Wlz-indicatie vinden meer informatie op www.careyn.nl/vpt.

  Zorgbemiddeling

  Rechtstreeks contact met de afdeling zorgbemiddeling (let op: niet voor cliënten): 088-123 99 75
  Mail: zbwonenmetzorg@careyn.nl

 • Thuisconsultatie en medebehandeling bieden we momenteel in DWO-NWN alleen aan op de Careyn locaties met Verblijf Licht.

  Contact

  Postbus 900
  3100 AX Schiedam
  Telefoon: 088-1239931
  E-mail: contactbehandeling@careyn.nl

  Verwijzen via ZorgDomein

  Zorgaanbieder: Careyn
  Zorgproducten: verwijsafspraak consult met specialist ouderengeneeskunde (ook als u wilt verwijzen naar de casemanager dementie of de GZ-psycholoog)

  Kunt u ons niet vinden in ZorgDomein? Let dan op de instelling van uw filters bij het verwijzen of bel met de betreffende locatie.

  Het team

  Specialisten ouderengeneeskunde

  • Analyse en advies van complexe problemen bij de geriatrische cliënt;
  • Zowel op somatisch als op psychogeriatrisch terrein;
  • Consultatie in thuissituatie of telefonisch intercollegiaal overleg.

  GZ-Psychologen

  • Diagnostiek bij vermoeden van dementie;
  • Probleemgedrag: analyse en behandeling van cliënt middels mantelzorger en/of omgeving;
  • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsproblemen bij cliënten met dementie.

  Casemanagers dementie

  • Gespecialiseerde trajectbegeleiding voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers;
  • Probleemanalyse en begeleiding van cliëntsysteem (psycho-educatie / familiegesprekken);
  • Multidisciplinaire benadering met terugkoppeling aan eerstelijns hulpverleners.

  Paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie)

  • Er kunnen vanuit het Advies- en Behandelcentrum van Careyn paramedische disciplines ingeschakeld worden (o.a. Parkinson, CVA, dementie, afasie). Zij kunnen de cliënt in de thuissituatie behandelen.

  Gecontracteerde verzekeraars GZSP

  Klik hier voor het meest actuele overzicht.

 • Careyn biedt eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. We richten ons primair op de doelgroep kwetsbare ouderen. Voor fysiotherapie en ergotherapie hoeft u in principe geen verwijzing mee te geven. We stellen dat echter wel op prijs.

  Contact

  Voor het aanmelden kunnen cliënten bellen met 088 - 123 99 31. Zij krijgen dan een planner aan de lijn. Mailen kan ook: contactbehandeling@careyn.nl
  Onze openingstijden voor aanmelding of het maken/wijzigen van afspraken: maandag t/m vrijdag 10:00-12:00 en 13:00-15:00 uur.

  Verwijzen via ZorgDomein

  Zorgaanbieder: Careyn
  Zorgproducten:

  • Verwijsafspraak ergotherapie (ouderenzorg)
  • Verwijsafspraak fysiotherapie (ouderenzorg)
  • Verwijsafspraak logopedie (ouderenzorg)

  Kunt u ons niet vinden in ZorgDomein? Let dan op de instelling van uw filters bij het verwijzen of bel naar de betreffende locatie.

  Gecontracteerde verzekeraars

  Klik hier voor het meest actuele overzicht.

 • U kunt de casemanager dementie in DWO-NWN bereiken via Careyn Klantenservice: 088 - 123 99 88 of via ZorgDomein. U kunt ook via de mail contact met ons opnemen: wachtlijstcmd@careyn.nl.

  Werkgebied

  Gemeenten Westland, Delft, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland.

  Wachttijden

  Voor casemanagement dementie bestaat helaas soms een wachtlijst. Daarin zijn vaak ook regionale verschillen. De wachttijden worden  per kwartaal op de website van de 'ketens dementie' gepubliceerd. Daar waar dat nog niet gebeurt publiceert Careyn de eigen gegevens.

  In deze bijlage vindt u een overzicht van de wachttijden in de regio waar Careyn actief is.

 • Specialistisch team (thuiszorgtechnologie)

  E mail: thuiszorgtechnologie@careyn.nl
  Tel: 010 – 2463441
  Of via ZorgDomein of Careyn Klantenservice op 088 - 123 99 88.

 • Wondverpleegkundigen

  Aanmelden: via Careyn Klantenservice op 088 - 123 99 88 of ZorgDomein.

  Mail: wondspecialist@careyn.nl
  Meer info: klik hier.

  Palliatief verpleegkundigen

  Regionaal Palliatief team, oncologische en palliatieve zorg

  E mail: regionaalpalliatiefteam@npzwsd.nl
  Tel: 06-20137959
  Via Klantenservice op 088 - 123 99 88.

  CVA nazorg verpleegkundigen

  Via Klantenservice op 088 - 123 99 88 of ZorgDomein.

  E mail:

 • Careyn heeft geen eigen hospices, maar werkt daar wel mee samen. In veel hospices wordt de verpleegkundige zorg namelijk door medewerkers van Careyn geleverd. Voor meer informatie over hospicezorg bij u in de buurt verwijzen wij u naar de websites van de verschillende hospices. U vindt hieronder een overzicht.

  Delft

  Hospice Delft
  Vorrinkplein 602
  2624 DZ  Delft
  Telefoon: 015 - 257 31 21
  E-mail: info@hospicedelft.nl
  Website: Hospice Delft

  Naaldwijk

  Hospice Beukenrode
  Dijkweg 47
  2671 GA Naaldwijk
  Telefoon: 0174 - 62 13 57
  E-mail: coordinatoren@hospicebeukenrode.nl
  Website: Hospice Beukenrode

  Vlaardingen

  Hospice De Margriet
  Prinses Margrietlaan 15
  3136 AM Vlaardingen
  Telefoon: 010 - 47 47 618
  E-mail: coördinator@hospice-nwn.nl
  Website: Hospice De Margriet

 • Careyn Ontmoetingscentrum Woerdblok in Naaldwijk is er voor kwetsbare ouderen die te maken hebben met vergeetachtigheid en geheugenverlies. Omdat ook de mantelzorgers en anderen in de directe omgeving veel ondersteuning krijgen spreken we van 'dagverzorging nieuwe stijl'.
  Het ontmoetingscentrum is van maandag t/m vrijdag geopend. Meer informatie: klik hier.

  Contact

  Mail: dv.woerdblok@careyn.nl
  Tel: 06 – 23907547

  Aanmelding

  Voor deelname is een Wlz-indicatie of een Wmo-beschikking nodig. 

  Wmo
  Informatie Gemeente Westland: www.gemeentewestland.nl/wmo.
  Aanmeldformulier: Klik hier.

  Wlz
  Website: www.ciz.nl
  Wlz-check: www.ciz.nl/wet-langdurige-zorg/wlz-check