Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Kortdurend verblijf

Ouderen die nog thuis wonen kunnen tijdelijk opgenomen worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis, bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname. Maar ook een opname om de vaste verzorgende (bijvoorbeeld partner of familielid) te ontlasten hoort hierbij. We noemen dat dan ‘respijtzorg’.

Careyn vangt u graag op als het thuis even niet meer gaat.

De verschillende vormen van kortdurende opvang bij Careyn:

Tijdelijke opname

Dit is een kortdurende opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Het verblijf is voor een afgebakende periode voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen. Dat kan bijvoorbeeld voor een herstelperiode na ontslag uit het ziekenhuis.

Logeeropvang

Dit is een tijdelijke opname zodat de vaste verzorgende (bijvoorbeeld partner of familielid) een weekend of langer op vakantie kan gaan.

Interval opname

Bij een intervalopname gaat het om een periodieke opname, bijvoorbeeld 1 week per maand. De verzorging gebeurt dan dus afwisselend thuis en in het zorgcentrum. Verblijf in een zorgcentrum biedt de vaste mantelzorger dan een moment om even tot rust komen.

Nachtopvang

Nachtopvang is bedoeld voor ouderen die thuis wonen, maar die 's nachts niet thuis kunnen blijven bijvoorbeeld als uw vaste verzorger de nachtelijke zorg niet aan kan. Maar ook als u angstig bent U vindt het bijvoorbeeld vervelend of angstig om 's nachts alleen thuis te zijn, of u hebt verzorging nodig die u thuis niet kunt krijgen. Of misschien kan uw vaste verzorger de nachtelijke zorg niet aan. Dan kunt u voor nachtopvang naar een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Crisis of spoed opname

Als er een acute zorgvraag ontstaat, wordt u in overleg met uw behandelaar zo spoedig mogelijk opgenomen.

Hoe wordt Kortdurend verblijf vergoed?

Heeft u een indicatie voor kortdurend verblijf vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, een zintuiglijke beperking, een verstandelijke beperking of dementie? Dan krijgt u uw zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie over logeeropvang vanuit de Wet langdurige zorg vindt u op Regelhulp.nl

Op grond van de Wmo kunnen gemeenten logeeropvang bieden aan cliënten die zelfstandig wonen met ondersteuning en zorg uit de Wmo en/of zorgverzekering. De logeeropvang is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Ook hierover vindt u meer informatie op Regelhulp.nl.

Voor kortdurende opvang moet u een eigen bijdrage betalen. Het CAK is verantwoordelijk voor de berekening en inning van de eigen bijdrage.

 

Onderstaande locaties leveren één of meerdere vormen van kortdurend verblijf. Wilt u weten welke specifieke dienst op welke locatie geleverd wordt, klik dan op de betreffende locatie. Maar u kunt natuurlijk ook altijd Careyn Klantenservice bellen: 088 - 1239988.

Locaties met Kortdurend verblijf

Deel deze pagina:

Contact